WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gartnerhaugen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Dalhaug
Telemark Flyveselskap 1958

Gartnerhaugen, gnr 96 bnr 2, eller Catarinedal ligger på Byåsen, vest for Nyborg skole.

Dette bruk blev i 1808 fradelt Havstein. Brukets første eier var baker Dahl i Trondhjem efter skjøte av 1808. Dahls enke, Maren Margrethe, selger bruket i 1826 til malermester i Trondhjem Peder Nordboe. Fra 1829 er Erik Andreassen og Jon Ingebrigtsen eiere. Disse selger i 1848 til Erik Eriksen og Jon Eriksen Dalhaug. Disse eier del halve hver av eiendommen.

I 1818 blev bruket delt i to deler, nemlig: Gartnerhaug, l.nr. 276 b, og Dalhaug, l.nr. 276 a. Den ovenfor nevnte Erik Eriksen overtar Gartnerhaugen og Jon Eriksen Dalhaugen.

1819- 20 (del samlede bruk). Som eier er opført madame Dahl.

I 1875 er eier Jon Eriksen, skomaker, f. 1821 i Opdal,hustru Marit Eriksdir., f. 1821 i Rennebu. Lnr. 276 b, eier Andreas Johannes Moe, f. 1825 i T.hjem, hustru Gurine Marie Fredriksdtr. f. 1824 i Strinda.

Efter Jon Eriksen Dalhaugs død satt enken, Marit, med eiendommen til sin død i 1897. Da blev Lars Andersen Dalhaug eier. Han solgte i 1898 til møllemester Erik E. Dalhaug som døde i 1907. Dennes enke solgte i 1910 til Ole E. Dalhaug. Og i 1930 blev frøken O. Håbjør eier.

Eieren av Gartnerhaugen Erik E. Dalhaug blev i 1898 som nevnt, også eier av Dalhaugen. Fra denne tid har de to bruk samme eiere.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim Byleksikon
  • 3. Byåsen i tekst og bilder. Byåsen historielag 2001