WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Geirmund Skeie

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Geirmund Skeie

Geirmund Skeie (26.4.1947 i Strinda-) er sønn av skoleinspektør Dagfinn Skeie og lærer Randi Nestås. Gift 1975 med arkitekt Karin Bieltvedt (20.4.1949 i Eydehavn-), datter av ingeniør Arne Bieltvedt og hustru Petra.

Geirmund Skeie ble cand. med 1972 i Oslo. Her en norsk lege og psykiater. Han ble i 2010 tildelt kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid for og med mennesker med psykisk utviklingshemning.

Skeie avla medisinsk embetseksamen i 1972 og ble godkjent spesialist i psykiatri i 1980. Fra 1980 var han overlege ved HVPU i Hedmark og fortsatte i tilsvarende funksjoner (bl.a. som overlege ved Sanderud sykehus habiliteringstjeneste for voksne funksjonshemmede) fram til han gikk av med pensjon i 2009, da som seksjonsoverlege i Voksenseksjonen ved Habiliteringstjenesten i Hedmark, Sykehuset Innlandet. Fra 2009 har han vært tilknyttet NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.

Skeie har hatt en sentral posisjon innen sitt fagfelt og har vært en av dem som har bidratt til at det i dag finnes en spesialisthelsetjeneste for mennesker med psykisk utviklingshemning. Han har vært medlem av spesialistkomiteen for psykiatri og var i 1990-91 medlem av rettsikkerhetsutvalget som under ledelse av Mona Røkke utredet rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemning. Han var en av initiativtagerne til spesialistforeningen Medisinsk forening for intellektuell (psykisk) utviklingshemning og habilitering (stiftet under navnet Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering) og var foreningens leder fra stiftelsen i 1982 til 2009.

Da han ble tildelt kongens fortjenstmedalje i gull sa konstituert fylkesmann Sylvia Brustad at Skeie «har vært en foregangsmann som har betydd mye for mennesker med utviklingshemninger» og hun viste til at han «introduserte nye arbeidemetoder, som brukermedvirkning, opplæring av helsepersonell og samhandling».


Kilde

  • 1. Birger Kaada. Norges leger 1976
  • 2. Wikipedia

Eksterne lenker