WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


General Armfeldts felttog mot det nordenfjeldske Norge i 1718

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
General Armfeldts felttog mot det nordenfjeldske Norge i 1718
General Armfeldts felttog mot det nordenfjeldske Norge i 1718
Årbok for
Strinda historielag
2018
Sidetall 11
Forfatter Knut Solem
Overskrift General Armfeldts felttog mot det nordenfjeldske Norge i 1718
3 stikkord General Armfeldt
Trondheim
1718

General Armfeldts felttog mot det nordenfjeldske Norge i 1718, skrevet av Knut Solem, er en artikkel i Strinda historielag sin årbok Strinda den gang da for 2018.

Ved inngangen til 1700-tallet var det turbulente tider i Norden. Alt i 1645 hadde Danmark-Norge blitt nødt til å avstå Härjedalen og Jemtland til Sverige, og fra 1658 til 1680 var Trondheims len som følge av krigshandlinger blitt svensk territorium. Truselen østfra ga i like stor grad som faren for ildebrann premisser for general Cicignons byplan av 1681 med byggingen av Kristiansten festning.

Knut Solems artikkel forteller hvordan en svensk hær under ledelse av general Armfeldt i 1718 til slutt måtte gi opp planene om å erobre Trondheim, og hva forsøket førte til av ødeleggelser, lidelser og tap av menneskeliv både på svensk og norsk side. De materielle ødeleggelsene på Strinda var store, og beleiringen av den sterkt befestede byen førte til trangboddhet og spredning av smittsomme sykdommer. Rundt 1500 norske soldater døde av sykdom i byen og over 1000 av byens innbyggere. Byen hadde da ca. 5000 innbyggere.

Artikkelen redegjør for den storpolitiske situasjonen som var bakteppet for det felttoget mot Midt-Norge som general Armfeldt innledet i august 1718, og følger utviklingen dag for dag helt fram svenskehærens fatale tilbaketog over Tydalsfjellene i januar 1719, der nærmere 3 500 offiserer, underoffiserer og soldater enten mistet livet eller ble invalidisert av frostskader.


Artikkelen er på 11 sider og viser 11 bilder

Se også

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]