WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


General Armfeldts tog

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Carl XII, Sveriges heltekonge, hadde ligget i krig i mange år da han vendte seg mot Norge i 1717. Han utrustet en hær på 8000 mann og valgte general Armfeldt som hærfører. Hans generalløytnant de la Barre nådde fram til Trondheim 4. november 1718 mens hovedhæren var kommet fram til Hommelvik.

I Trondheim var det general Vincents Budde som forsvarte byen. Han hadde da brent forstedene til byen og endel gårder blant annet Bakke gård for at svenskene ikke skulle komme for nær byen. 6. november ankommer Armfeldt Tesli i Strinda, der han oppretter sitt hovedkvarter på Tesli Nedre. Armfeldts tropper var nå redusert til 5500 mann og 1000 hester, mens Budde hadde vel 8000 mann til forsvar av byen. Den svenske hæren trengte store forsyninger og plyndret gårdene på Strinda for fôr, trevirke og mat.

Søndag 9.mai fikk soldatene ordre om å lage stormstiger og fløteprammer for å komme seg over Nidelva. Angrepet var planlagt til 14. november. Denne dagen var hovedhæren flyttet til Hoeggen, mens stormstigene var forlatt på Tesli. General Armfeldt hadde gitt opp å erobre Trondheim. Han førte sine styrker over Nidelva ved Øvre Leirfoss, etter at hans øversteløytnant Cronstedt hadde bygget en flytebro. vedLeira. 17. november krysset svenskene elva og slo seg ned ved gårdene Skjetne Øvre og Skjetne Nedre. Senere flyttet hæren seg til området mellom Nypan og Melhus der de ble liggende til 25. november.

Carl XII falt ved Fredriksten festning 15. desember og Armfeldt fikk melding om dette 28. desember. Da begynte han tilbaketoget til Sverige.

.

Interne lenker