WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Georg Ferdinand Vedeler

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Georg Vedeler

Professor Georg Ferdinand Vedeler (10.3.1896 Surabaja, Java - 24.3.1967 i Oslo), skibsingeniør, var sønn av konsul , assuransedirektør i Æolus, Albert Henrik Friele Vedeler (1859-1943) og Birgit Grieg f. 1873.

Gift i Trondheim 5.11. 1923 med Marianne Sophie (Nanna) Lunde, f. i Gloppen 18.2.1896, datter av personellkapellan, senere prost Thorvald Kristian Lunde (1862-1926) og Ingeborg Astrup (1865-1903). Bror til Bernt-Christian Vedeler.

Georg Vedeler tok realartium med præceteris i Bergen 1914 og begynte samme år sine tekniske studier på skibslinjen ved Norges Tekniske Høiskole (NTH), Trondheim. Alt året efter blev han medlem av Studentersamfundets styre og var i 3 semestre redaktør av samfundets blad " Under Dusken". Efter en meget aktiv studenttid tok Vedeler i 1919 en strålende eksamen som sivilingeniør med utmerkelse og innstilling til Kongen.

Vedeler arbeidet derefter som ingeniør hos Carl Conradi, Kristiania, inntil han i 1922 reiste til Massachusetts Istitute of Technology, Boston , hvor han i 1923 fikk sin Master of Science-grad. I årene 1923 -26 var Vedeler skibskonstruktør ved Bergens Mekaniske Verksteder og ingeniør i Det Bergrenske Dampskibselskab, hvoretter han begynte i rederiet Westfal-Larsen, Bergen. Vedeler blev her i 20 år og som chef for rederiets tekniske avdeling ledet han oppbyggingen av rederiets store flåte av moderne cargo-linere og tankskib.

Vedeler tok i 1946 sin tekniske doktorgrad ved Norges Tekniske Høiskole på avhandlingen "Grillage beams in ships and similar structures". Samme år blev han utnevnt til professor i skibsbygging ved HøiskoIen, og et nytt kapitel begynte. Han fikk her utvikle nye sider ved sin begavelse. Han skapte ny og stor interesse for det skibstekniske studium, var formann i Skipsmodelltankens styre og tok initiativet til dannelse av Skipsteknisk Forskningsinstitutt.

I 1951 blev Vedeler ansatt som administrerende direktør i Det norske Veritas, og han blev i denne stllingen til nådd pensjonsalder ved utgangen av 1966. Her fikk han anledning til å utføre et pionerarbeide, både for institusjonen og for internasjonal klasifikasjonsvirksomhet. I tillegg til hans personlige egenskaper var hans tidligere bakgrunn fra skibsverft, rederi og høiskole nær ideell. Vedeler fikk anledning til å la viden og erfaringer virke sammen og det i en tid med forcert skibs - bygging og nytenkning innen skibsfartens område.

Da Vedeler i 1951 begynte sitt virke i Det norske Veritas, hadde han i mange år vært autoritet på skibets styrke. Han anså det for nødvendig å satse på styrketeknik forskning, som fra nå av fikk en bred plass i institusjonen. Men han tok også op materialtekniske problemer i stor bredde. Mletallurgi, sveiseteknikk og andre materialtekniske områder fikk sin egen plass på forskningsfronten. Da Vedeler overtok den daglige ledelse av Det norske Veritas, var det ved institusjonen klassifisert en flåte pa 4 mill. tonn brutto. I løpet av hans 15-årige funksjonstid var denne vokset til 24 mill. tonn brutto. Hans innsats og betydning for norsk og internasjonal skibsbygging har en vesentlig del av æren for denne fremgang. Vedeler gikk sterkt inn for koordinering av nordisk skibsteknisk forskning og var med i interskandinaviske tiltak som Nordforsk. Han tok initiativet til de årlige nordiske skibstekniske møter og dannet sammen med fremtredende internasjonale skibsbyggere organisasjonen "International Ship Structure Congress".

Georg Vedeler var initsiativtager og primus motor når det gjaldt å få bygget kavitasjonstunnelen ved Skipsmodelltanken i Trondheim.

Kilde

  • 1. Leif R. Johannesen. Norsk biografisk leksikon, Bind XVIII s 522.
  • 2. Professorer ved NTH 1910-1960
  • 3. Hvem er hvem 1950
  • 4. Gjert Wilhelmsen. Et hav av muligheter.

Se også

Studentersamfundets styre 1915-Høst