WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gråkalbanens Funksjonærforening

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Forenings første styre 1928

Gråkalbanens Funksjonærforening ble stiftet 6. mars 1928.

Av protokollen fra det konstituerende møte framgår: Den 6. mars 1928 var det innkalt til møte i vognhallen på Munkvold for å danne forening og 11 mann møtte. Fra Norsk Kommuneforbund møtte kassereren Stokke, fra Norsk Kommuneforbunds Stedstyre i Trondheim O. C. Moe, fra Trøndelag faglige Samorganisasjon sekretær M. Strømmen.

Sekretær Strømmen gjorde rede for organisasjonen og den betydning den hadde for arbeidere og betjening. Kasserer Stokke lovet oss all, den hjelp og støtte forbundet kunne gi. Etter en del diskusjon besluttedes å stifte forening tilsluttet Norsk Kommuneforbund.

Møtet besluttet at foreningen skulle hete Gråkalbanens Funksjonærforening. Det ble valgt et styre på 5 medlemmer. Valgt ble: Olaf Larsen, formann, Ingebrigt Dyrdahl, kasserer, W. Kluver, sekretær, Ragnv. Øverlie, styremedlem, Kr. Kristiansen, styremedlem.


A/S Gråkalbanen ønsket ikke å ha noe med organisasjonen å gjøre. Etter gjentatt henvendelse fra organisasjonen ble forhandling opptatt. Som rimelig var meldte det seg under forhandlingene mange spørsmål av så vel bedriftsmessig og økonomisk art, særlig det siste var en vanskelig materie, idet forhandlerne fikk tilsagn om et bestemt beløp som bedriften disponerte til lønninger. Etter flere forhandlingsmøter ble det av forhandlerne oppnådd enighet om et tariff-forslag.

Dette forslag ble vedtatt av A/S Gråkalbanens styre og av foreningen i møte den 5/5 1928.


Tariff

Faste vognførere og stasjonsbetjening. Grunnlønn: Kr. 3500,00 pr. år med 4 alderstillegg a kr. 200,00 etter 2, 4, 6 og 8 år. Ekstra vognbetjening kr. 1,35 pr. time. Linjearbeide og annet forefallende arbeide betales med kr. 1,25 pr. time. For smed- og snekkerarbeide gis et tillegg av kr. 0,20 pr. time. Arbeidere som antas som formenn gis et tillegg av kr. 0,15 pr. time. Uniform til ekstra vognbetjening innskrenker seg til uniformslue. Utgiftene bæres av selskapet.

Fritid

For vognbetjening utlignes arbeidstiden tilståes hver 5. dag fortløpende fri. Juleaften og nyttårsaften skal siste vogn være innkjørt i vognhallen kl. 7 aften. Første juledag og nyttårsdag kjøres første vogn ut av vognhallen kl. 10 formiddag. Under disse trafikkinnstillinger tilståes de arbeidere og funksjonærer som skulle være i tjeneste full lønn.

Ferie

All fast betjening samt reserve betjening og alle arbeidere for øvrig som har tjenestgjort ved Gråkalbanen i minst 12 uker, får en sammenhengende ferie på 12 arbeidsdager med full lønn.

Lønn under sykdom

Under sykdom tilståes familieforsørgere 90 % og for de andre 75 % av oppebærende lønn, med fradrag av 3 karensdager.

Vekslepenger

Den del av betjeningen som utfører konduktørtjeneste får et tillegg 4 0/00 av det innkjørte beløp. Ved oppmøte til kontroll av billettbeholdning får vedkommende en godtgjørelse av kr. 1,50.

Fri kjørsel

For arbeidere og funksjonærer som har fast beskjeftigelse ved A/S Gråkalbanen tilståes fri kjørsel for seg og hustru.


Det lykkes ikke å få tjenestetiden nedsatt for de månedslønte, da de hadde en tjenestetid som var bygget på enkeltmannskontrakter. På grunn av selskapets dårlige økonomi fikk foreningens medlemmer føling med innskrenkninger i arbeidstiden m. m. En vil peke på at i 1928 ble samtlige arbeidere og funksjonærer oppsagt slik at det nye styre i A/S Gråkalbanen kunne stå fritt. I 1931 ble foreningens medlemmer ilagt en ekstra kontingent a 5 kr. pr. uke til støtte for konflikten ved Foldalens bergverk.


Denne artikkelen er dessverre kort eller mangelfull. Om du vet mer om temaet kan du hjelpe WikiStrinda ved å utvide den.


Kilde

  • Gråkalbanens Funksjonærforening Avd. 74 av Norsk Kommuneforbund. 25-årsberetning 1 1928 - 1953