WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gryta skibakke

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Gryta skibakke tilhørte Strinda Idrettslag og lå i skråningen nord for Steinhaugen og syd for Hegdalen. Tilløpet som startet ved uthuset til Ulstad var naturlig og uten stillas, og hoppet lå nedenfor Steinanvegen. Hopperne passerte altså over Steinanvegen i tilløpet.

Bakken var i bruk allerede i 1893 og det var renn der også 1894 og 1895.

Under krigen var det tysk aktivitet på Steinhaugen, så bakken måtte flyttes. Hopplengder opp til 28 meter forekom . Kvinnen Ellen Stene hoppet 25 meter.

I 1958 ble det holdt skolemesterskap for Trondheim her. Det var kanskje siste gang bakken var i bruk. Trafikken på Steinanvegen ble for stor.

Navnet Gryta henspeiler på terrengformen i området, en rasgrop.

Kart over Gryta

Den røde streken markerer hvor hoppbakken lå.

Gryta. Foto: Jan Habberstad

Tilløpet til hoppbakken krysset Steinanvegen.

Kilder

  • 1. Kjell Bløtekjær. Gamle skibakker i Strinda. Årbok 2012 Strinda historielag

Se også