WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Gunnar Bovim

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Gunnar Bovim
Gunnar Bovim (født 1960 i Bergen), tidligere administrerende direktør ved Helse Midt-Norge RHF, en stilling han hadde fra 2009- 2013.

Bovim ble utnevnt til rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 6. desember 2012. Han tiltrådte i stillingen 1. august 2013.

Bovim ble utdannet lege i 1985 ved Universitetet i Bergen. Han videreutdannet seg til spesialist i nevrologi i 1993, og tok doktorgraden i nevrologi samme år. I 1998 ble han professor i nevrologi. Han var leder av Norsk nevrologisk forening fra 1998 til 1999. Fra 1996 til 1998 var han prodekan og fra 1999 til 2005 dekan ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Bovim ble ansatt som viseadministrerende direktør i 2005 og som administrerende direktør i 2006 ved St. Olavs hospital. 18. mai 2009 tiltrådte han som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Bovim har en rekke styreverv, nasjonalt og internasjonalt; blant annet som medlem av Hovedstyret og leder for Divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges forskningsråd. Han har vært Norges delegat i Nordisk forskningsråds-sammenslutning og i European Medical Research Council. Bovim har publisert en rekke vitenskapelige artikler og ble 1993 tildelt Det norske Migreneselskaps forskningspris.

Bovim har publisert en rekke vitenskapelige artikler og ble i 1993 tildelt Norsk Migreneselskaps forskningspris. I 1995 mottok han Dr Ragnar Forbergs stipend.

I 2018 ble han oppnevnt til styreleder i Innovasjon Norge for perioden 2018–2020.[5]

I 2019 fikk han kritikk for håndtering av ytringsfriheten i Eikrem-saken ved NTNU.[6]

Bovim valgte å trekke seg som rektor høsten 2019, to år før åremålsperioden var omme, etter å ha informert NTNUs styre om at han hadde innledet et forhold til en av sine kolleger. Begge satt i NTNUs ledergruppe, og et eksternt advokatfirma ble innleid for å vurdere eventuelle habilitetsproblemer. Bovim ba imidlertid styret om å få slutte som rektor allerede før konklusjonen fra firmaet forelå.

Etter sin avgang som rektor har han arbeidet med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver ved NTNU, og vært rådgiver for NTNUs ledelse.

Kilde

  • Wikipedia

Eksterne lenker