WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Handverkere og arbeidsfolk

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

På 1700-tallet var det ikke tillatt får handverkere å slå seg ned på landsbygda og drive sitt handverk. Først i 1782 ble dette tillatt. Samme høst begynte Erik Larssønn Digre som skredder i Strinda. Flere skreddere kom til samme år.

Det var heller ingen snekkere i Strinda før husmann Peder Hansen Utlerstrøm fikk bevilling i 1794. Flere smeder kom til tidlig på 1800-tallet.

Det ble ikke opprettet eget handverkerlaug i Strinda. Handverkerne beskyttet sin virksomhet mot inntrengere i faget. I 1839 kom derfor en lov som avskaffet laugene. Det ble i stedet opprettet handverkforeninger. I 1866 kom en ny lov som førte til næringsfrihet innen handverksfag, men som også førte til fagmessig forfall.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind.


Interne lenker