WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hans Henie - Strinda høgre skoles første rektor

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Hans Henie - Strinda høgre skoles første rektor
Hans Henie - Strinda høgre skoles første rektor
Årbok for
Strinda historielag
2018
Sidetall 13
Forfatter Ingvald Sivertsen
Overskrift Hans Henie - Strinda høgre skoles første rektor
3 stikkord Strinda høgre skole
Første rektor
Dessengården

Hans Henie - Strinda høgre skoles første rektor, skrevet av Ingvald Sivertsen, er en artikkel i Strinda historielag sin årbok Strinda den gang da for 2018.

Den første rektor (først kalt «bestyrer») på Strindas middelskole, som fra 1939 ble kalt realskole og i 1941 ble utvidet med gymnas, var dr. philos. Hans Henie. Han ledet skolen til 1942, og ble bestyrer fordi den nyopprettede skolen i 1934 ble leietaker hos Trondhjems borgerlige realskole, der Henie samme år var blitt utnevnt til bestyrer og inspektør. Henie var astronom, og deltok på ekspedisjoner til polare strøk både på 1920-tallet og etter andre verdenskrig. I 1949 ble et område på Svalbard oppkalt etter ham.

Dokumenter fra landssvikarkivet gir grunn til å korrigere og kommentere opplysninger og karakteristikker både i Størens bok : Trondhjems borgerlige realskole 1783-1956, i Øverås, Erichsen og Dues bok: Trondheim Katedralskoles historie 1152-1952, samt i Strinda videregående skoles jubileumsbok fra 1983. Henies forhold under krigen har derfor fått stor plass i artikkelen. I likhet med årbokas artikkel Strindas høgre skole 1934 - 1956 er artikkelen om Hans Henie ment å være et bidrag til en interessant del av Strindas skolehistorie.


Artikkelen er på 13 sider og viser 4 bilder


Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]