WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hans Kristiansen - lektor, lyriker og ordkunstner gjennom 67 år

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Hans Kristiansen - lektor, lyriker og ordkunstner gjennom 67 år
Hans Kristiansen - lektor, lyriker og ordkunstner gjennom 67 år
Årbok for
Strinda historielag
2019
Sidetall 13
Forfatter Ingvald Sivertsen
Overskrift Hans Kristiansen - lektor, lyriker og ordkunstner gjennom 67 år
3 stikkord Hans Kristiansen
Lektor
Lyriker

Hans Kristiansen - lektor, lyriker og ordkunstner gjennom 67 år, skrevet av Ingvald Sivertsen, er en artikkel i Strinda historielags årbok Strinda den gang da for 2019.

Hans Kristiansen (1913-2015) bodde fra 1948 til sin død på Tyholt, og var for elevene på Strinda kommunale høgre almenskole og Gerhard Schønings skole kjent under navnet «Flammen», på grunn av sitt røde hår. For folk flest var han i flere tiår kjent for sine små dikt i Adresseavisen.

Ingvald Sivertsen har fått hjelp av flere av Hans Kristiansens venner til å vise Hans Kristiansens betydning som samfunnskritiker, lyriker og leilighetsdikter, librettist, lektor og språkbegavelse. Hans samarbeid og vennskap med komponisten Per Hjort Albertsen og miljøet rundt ham blir framhevet.

Artikkelen er illustrert blant annet med bilder stilt til disposisjon av fotograf Ragnar Albertsen, og supplert med tekster av Rein Thorvald Oftedal og August Leonard Nissen.

Artikkelen er på 13 sider og viser 9 bilder

Se også


Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]