WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hans Skarphagen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Skarphagen

Hans Skarphagen (født 8. september 1888 i Larvik som Hans Hansen, død februar 1971 i Bærum), sønn av skipsfører, senere tårnvaktmann ved Larvik brannstasjon, Niels Hansen og Christiane Petterø. Barndomshjemmet var Brannvaktsgate 11.

I 1917 giftet han seg med tyske Martha Hess i Karlsruhe. Ekteskapet ble oppløst i 1938, etter at Martha hadde flyttet tilbake til Tyskland i desember 1937.

Skarphagen var utdannet fra mekanisk linje ved den daværende Skiensfjordens tekniske fagskole i Porsgrunn 1905-1907 (i dag en del av Høgskolen i Telemark). Deretter, til 1911, arbeidet har som verksmester ved Drammens Armaturfabrikk. Takket være et bedriftstipendium reiste han til Karlsruhe og fullførte gymnaset i samme år, deretter studerte han elektroteknikk ved den tekniske høyskolen i Karlsruhe, hvor han tok diplomeksamen i 1916.

Da han kom tilbake til Norge arbeidet har først som overingeniør ved A/S Watt i Oslo fra 1916 til 1921, og deretter ved Vardal kommunale elektrisitetsverk som driftsbestyrer, før han i 1926 reiste til Irland for å arbeide som kontroll- og senioringeniør med utbyggingen og regulering av Shannonelven Shannon Power Development, for den tyske firmaet Siemens-Schuckert Werke og den irske regjering. Da han kom tilbake til Norge i 1930, ble han ansatt ved Elektrisk Bureau som overingeniør og bosatt seg på Høvik, Mellomveien 6.

Ektefellen meldte både seg selv og ektemannen sin inn i Nasjonal Samling i 1933, men han var ikke politisk aktiv før i 1940.

Hans Skarphagen var professor og minister i Vidkun Quislings andre regjering fra februar 1944 og inntil frigjøringen 8. mai 1945. I 1946 ble han dømt til 20 års tvangsarbeid.

I 1936 ble Hans Skarphagen professor i maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner ved NTH -Norges Tekniske Høyskole.

Under den tyske okkupasjonen hadde Skarphagen en rekke sentrale verv. Han var ekspedisjonssjef i Kirke- og undervisningsdepartementet fra februar til juli 1941 og han var såkalt kommissarisk leder for NRK fra 1. juli 1942 til sommeren 1944.

Han arbeidet også på energisektoren, blant annet med i vassdrags- og elektrisitetsspørsmål i Arbeidsdepartementet fra november 1941 til februar 1942, og var deretter konstituert generaldirektør for Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Skarphagen var utpreget tyskvennlig, og gikk langt i å ville gi tyske interesser konsesjon til norsk vannkraft. Dette spørsmålet vakte strid innen Quislings regjering, og denne endte med at arbeidsminister Tormod Hustad ble presset ut og erstattet av Skarphagen i februar 1944. Departementet ble samtidig omdøpt til Trafikkdepartementet.

Skarphagen hørte til den pangermanske fløyen rundt Jonas Lie og Sverre Riisnæs og var som disse også medlem av Germanske-SS Norge.

Kilder

  • Professorer ved NTH 1960-69
  • Wikipedia
  • Lokalhistoriewiki.no

Eksterne lenker