WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Harald Nissen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Bo Harald Nissen (9.3.1932 i Trondheim-) er sønn av August Johan Nissen ( 10.9.1901 - 1990) og og Eleonore Kristianne Brun.

Harald Nissen er en norsk pensjonert førstebibliotekar og heraldiker.

Harald Nissen er cand.real. fra Universitetet i Oslo med bifagene matematikk og kjemi og hovedfag zoofysiologi. Han har arbeidet ved universitetsbibliotekene i Oslo og Trondheim, fra 1964 ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Biblioteket, som i dag er Gunnerusbiblioteket ved Universitetsbiblioteket i Trondheim. Han har hatt ansvaret for oppbygging av de biologiske samlinger ved biblioteket, og har utgitt bibliografier innen museumsfag og biologi og skrevet artikler om bibliotekfaglige emner.

Harald Nissen var sekretær i Trondhjems Historiske Forening 1979-1996. Han var medlem av Utvalget for merking av historiske bygninger i Trondheim (Historiske bygninger i Trondheim) 1994–2006 og er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab hvor han har vært generalsekretær ved Selskabets Akademi 1996–2001 og visegeneralsekretær ved Selskabet 2002–2007.

Sammen med onkelen lagmann Gunnar Brun Nissen utgav han boken Slekten Nissen fra Bov sogn i Sønderjylland i 1978; kildematerialet til boken utgjør privatarkiv nr. 33 ved NTNU Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket.

Harald Nissen er en kjent og aktiv heraldiker som sammen med sin kollega cand. philol. Monica Aase, har bygget opp en betydelig samling av heraldisk faglitteratur ved Universitetsbiblioteket i Trondheim. Han har holdt en lang rekke faglige foredrag innenfor området heraldikk i Norge og utlandet, bl.a. på internasjonale kongresser.

Harald Nissen er en sentral medarbeider i de heraldiske bøkene Norske kommunevåpen (1987) og Segl i Universitetsbiblioteket i Trondheim (1990), samt i rådet til det skandinaviske Heraldisk Tidsskrift. Han har skrevet en mengde artikler om heraldiske emner i Heraldisk Tidsskrift, andre tidsskrifter, kongressrapporter m.v. Artiklene er om moderne norske kommunevåpen, om våpen i gamle kirker og på bygg som Austrått, om våpen fra middelalderen og fra senere tid, samt om norske og utenlandske slektsvåpen.

Harald Nissen fikk i 2007 Svenska Heraldiska Föreningens Förtjänstmedalj i gull.

Hans egen slekt, Nissen (fra Sønderjylland), har våpenskjold i heraldisk beskrivelse (blasonering):I sølv en springende rød hind lagt på tre grønne graner. På hjelmen en springende rød hind lagt på tre grønne graner (Hans Cappelen: Norske slektsvåpen, Oslo 1969, side 177).

Kilde

  • Wikipedia

Eksterne lenker