WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Havstein

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Havstein 1952
Fjellanger Widerøe
Havstein gård 2015
Foto: Jan Habberstad
Havstein 2009
Foto:Jan Habberstad
Havstein 2009
Foto: Jan Habberstad
familien Wanviks familiegrav
Foto: Jan Habberstad
Grensemerke for Havstein gård
Foto: Se Trøndelag Bind 2

Havstein, gnr 96/3 på Byåsen nordøst for Munkvoll.

Første ledd i navnet må vel settes i forbindelse med hefja, å løfte, og navet er kanskje snarest å forklare om en klippe som rager opp i høyden, løfter sig i været. Litt utenfor gården er der en bratt fjellvegg i mot dalsiden. Denne forklaring er dog usikker.

Skrivemåten: Hafsten i Norske regnskaper og jordebøker 1514 - 1521. Haffsteynæ 1540. Haffstene, Haffsteine 1550. Haffsten 1559. Haffsteinn 1590. Haffsten 10624. Haffsteenn 1626. Haffsteeen 1667. Hafsten, Hafsteen1723.

Havstein tilhørte i det 17. og til ut i det 18. århundrede lektoratets gods, var altså kirkegods. Her som på flere leilendingsgårder er der samme Oppsitter i lengere tid. Oluff innehar bygselen i 1611- 1617. Einner er nevnt som oppsitter 1620, 1624 og 1657. Anders i 1667 og 1683. Ole Pedersen (soldat) 1701. Jonn 1722-1746.

I 1769 går gården over i privat eie, idet Mathias Dahl, maler i Trondhjem, det år fikk kgl. bevilling til å makeskifte sine eiendommer Breiset, Asklund og Kvammen i Frosta med Havstein med underliggende Havsteinaunet. Disse to gårder blev nu slått sammen til ett bruk.

Mathias Dahl solgte 14/7 1772 til hoffagentinne Catarina Lysholm, f. Meincke, enke efter hoffagent Broder Brodersen Lysholm, for 2400 rd. Handelen var tidligere avsluttet mellem Dahl og Lysholm, som døde 22. mai 1772, men skjøtet ble utstedt efter hans død. Havstein blev den gang betraktet bare som en seter; men hoffagentinnen anvendte store summer til oppførelse av hus på gården og til oppdyrkning. Hoffagentinnen døde i 1815, og Havstein blev ved auksjon tilslått svigersønnen generalmajor Carsten Gerhard BangFerstad for 30000 rd. Bang solgte kort efter til kjøpmann Bleckingberg for 21000 spd. Gården blev i 1821 atter solgt ved auksjon, hvor Michel Grendahl blev høistbydende. Grendahl var den gang handelsmann i Kristiansund, men flyttet nu til Strinda, og tok bolig på Havstein. I 1830 blev han valgt som stortingsmann for Søndre Trondhjems amt og representerte amtet i 1833, 36, 36-37 og 1842.

I 1843 blev Havsteinaunet fradelt, og senere, i 1849, kjøpt av Grendahls svigersønn Carl Ludvig Simonsen, lærer ved Realskolen i Trondhjem. Samme år blev Havsteinhaugen fradelt.

Den gang Grendahl overtok Havstein lå følgende husmannsplasser under gården: Nedre Havsteinhaugen, Nedre Havsteintrøen, Øvre Havsteintrøen og Sellivoll eller Catrinegave.

Grendahl selger gården i 1849 til Anton Peter Jenssen (20.12.1794 i Trondhjem- 28.3.1862 i Trondhjem) for 15000 spd. Dennes sønn Torvald Jenssen overtar eiendommen 1866 for 12000 spd.

Petter Wanvik kjøper gården ved auksjon 1891 for 60150 kr. I 1923 blir gården delt idet hans sønn Isak Wanvik overtok Havstein og sønnen Ole Wanvik overtok det fraskilte bruket Havstein Vestre.

Isak Wanviks sønn Petter Wanvik (31.3.1917 i Strinda- 24.4.2005) ble i 1947 gift med Dagny Hansen (11.11.1920 i Trondheim-2.5.2006). Barn Anne-Grete (1948) og Elin (1950).

I 2007 ble Havstein solgt til eiendomsfirmaet Prora AS.

Under den gamle Havsteingård var det i 1932 73 bruk.Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon