WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Havstein krigskirkegård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nye Gravplasser Havstein kirkegård, krigskirkegården innenfor hvitt felt til høyre
Tysk minnelund havstein-skilt
Inngangsparti tysk gravlund Havstein
Havstein krigskirkegård. Foto: Jan Habberstad 2015
Havstein krigskirkegård. Foto: Jan Habberstad 2015
Tavler viser stedsnavn på kirkegårder/gravplasser som ble overført til Havstein. Foto: Jan Habberstad 2021
Liggende plate med navn på gravlagt tysk soldat. Foto: Jan Habberstad 2021

Havstein krigskirkegård er en tysk krigsgravplass, 300m nordøst for Havstein kirke, vigslet 1943. Ved avslutningen av den annen verdenskrig rommet kirkegården 1061 graver. Den ble 1955 utvidet til 3016 graver.

Senere er noen gravlagte hentet hjem, slik at kirkegården i dag har 2992 gravsteder på et areal på 10 daa. Det er ingen samlet oversikt over gravene på kirkegården, hverken på kirkegården, i norske registre, eller i den tyske databasen.

På kirkegården ligger et gravtempel i granitt med to kannelerte søyler i fronten. Kirkegården er utsmykket med et stort steinkors, og mindre kors i grupper på tre, spredt ut over kirkegården. Gravene er markert med steinplater med to og to navn. Anlegget drives av Volksbund Deutsche Kriegsgrabefürsorge, og har siden 1960 vært åpent for besøkende.

Nærmere info om Havstein krigskirkegård fra Gravsteder i Trondheim:

På soldatkirkegården HAVSTEIN har 2992 forhenværende medlemmer av vernemakten med tilhørende sivilt personell funnet sin siste hvile. Disse falt under krigen i midt- og sydvest-Norge eller døde i krigsfangenskap. Kirkegården som var anlagt av den tyske militærforvaltning i 1943 omfattet ved krigens slutt 1061 graver med døde som dels var flyttet hit fra et større område og dels var blitt gravlagt her umiddelbart. Den norske regjering flyttet i 1955 ytterligere 1931 døde til HAV­STEIN fra de samlede mellom- og sydvestlige norske områder, fordi en kun på denne måte kunne sikre de krigsdøde en vedvarende hvilerett og et passende vedlikehold, slik det er fastsatt ved internasjonal skikk og bruk. Disse overflyttninger er fra norsk side forberedt og gjennomført med største omhu. Man ga dessuten VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE anledning til å la noen av dets utdannete overflyttere delta i overflyttningene som rådgivere. For de pårørende ville det neppe vært mulig å besøke gravene som for en stor del lå på avsidesliggende kirkegårder på landsbygden eller i feltgraver i det svært bergfulle, høyfjellsartete midt-Norge, men etter at de er flyttet til HAVSTEIN er de adskillig lettere tilgjengelige.

De døde som ble bragt til HAVSTEIN utenfra lå tidligere på disse 54 kirkegårder:

Åkra, Åsen-Ålesund, Åndalsnes, Arendal, Aukra, Austad, Bolsøy, Byåsen, Eger­sund, Falsnes, Gjefsjø, Grong, Havstein, Hemne, Koppervik, Kristiansand (gamle kirkegård), Kristiansand-Lund (nye kirkegård), Kristiansund, Lademoen, Levanger, Lyngdal, Mandal, Melhus, Molde, Namsos, Nærbø, Nypan, Oppdal, Rørvik, Sauda, Skage, Snåsa, Søgne, Sola, Soma, Spangereid, Stavanger, Stavanger-Eiganes, Stavne, Steinkjer, Sunndalsøra, Tilfredshet, Tingvoll, Trondheim, Tromøy, Tveit, Vanse, Værnes, Veblungsnes, Verdal, Vestre Moland, Ølen, Øye

De overflyttete døde fikk på HAVSTEIN på nytt enkeltgrav.

Omkostningene med tilvirkning av navnestener av Oppdal-skifer, samt inngjer­ding i form av en stenvoll av stedlig, grå granitt med anlegg av plen, ble båret av den norske regjering, mens VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE overtok den øvrige utforming av kirkegården.

Kirkegården ble i august 1960 åpnet for besøkende.

Entstehung des deutschen Soldatenfriedhofes Trondheim - Havstein:

Auf dem Soldatenfriedhof HAVSTEIN haben 2 992 ehemalige Angehörige der Wehrmacht und des Wehrmachtgefolges ihre letzte Ruhe gerunden, die in Mittel- und Südwest-Norwegen während des Krieges fielen oder in der Kriegsgefangen­schaft starben. Im Jahre 1943 von der deutschen Militärverwaltung angelegt, um­faßte der Friedhof bis Kriegsende l 061 Gräber von Toten, die zum Teil aus der weiteren Umgebung hierher umgebettet, zum Teil auch sogleich hier bestattet worden waren. Die Norwegische Regierung hat im Jahre 1955 weitere l 931 Tote aus dem gesamten mittel- und südwest-norwegischen Raum nach HAVSTEIN zugebettet, weil nur auf diese Weise das den Kriegstoten nach internationalem Brauch gewährte, fortdauernde Ruherecht und eine angemessene Unterhaltung ihrer Gräber sichergestellt werden konnte. Diese Umbettungen sind von norwe­gischer Seite mit größter Sorgfalt vorbereitet und durchgeführt worden. Man hat außerdem dem VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE Gelegen­heit gegeben, einige seiner geschulten Umbetter als Berater an den Umbettungen teilnehmen zu lassen. Für Angehörige wären die Gräber, die großenteils auf ab­seits gelegenen kleinen Dorffriedhöfen oder in Feldgräbem in dem sehr zerklüf­teten hochgebirgigen Mittelnorwegen ruhten, ohne die Umbettungen wohl nie­mals besuchbar gewesen, während sie jetzt — durch die Verlegung nach HAVSTEIN - wesentlich leichter erreichbar sind.

Die Toten, die von außerhalb nach HAVSTEIN gebracht wurden, lagen zuvor in:

Åkra, Åsen-Ålesund, Åndalsnes, Arendal, Aukra, Austad, Bolsøy, Byåsen, Eger­sund, Falsnes, Gjefsjø, Grong, Havstein, Hemne, Koppervik, Kristiansand (gamle kirkegård), Kristiansand-Lund (nye kirkegård), Kristiansund, Lademoen, Levanger, Lyngdal, Mandal, Melhus, Molde, Namsos, Nærbø, Nypan, Oppdal, Rørvik, Sauda, Skage, Snåsa, Søgne, Sola, Soma, Spangereid, Stavanger, Stavanger-Eiganes, Stavne, Steinkjer, Sunndalsøra, Tilfredshet, Tingvoll, Trondheim, Tromøy, Tveit, Vanse, Værnes, Veblungsnes, Verdal, Vestre Moland, Ølen, Øye

Die umgebetteten Toten erhielten in HAVSTEIN wieder ein Einzelgrab.

Die Kosten für die Herstellung der Namensteine aus Oppdal-Schiefer sowie die Einfriedigung in Form eines Steinwalles aus örtlichem, grauem Granit mit einer Rasenabdeckung wurden von der Norwegischen Regierung getragen, während der VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE die restliche Ausge­staltung des Friedhofes übernahm.

Der Friedhof wurde im August 1960 zum Besuch freigegeben.

Kilde

  • Trondheim Byleksikon 1996

Se også

Eksterne lenker