WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Heggstadmoen avfallsplass

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Deponi Heggstadmoen 24.10.2007.Foto: Jan Habberstad
Heggstadmoen i 2017. Foto: Morten Antonsen
Søppel ved Voll studentby 13.6.2011. Foto: Jan Habberstad
Heggstadmoen avfallsplass ligger på Heimdal.

Heggstadmoen deponi ble opprettet av Trondheim kommune i 1970, og besluttet avviklet i sin daværende form i 2009. Det ble utarbeidet en avslutning- og etterdriftsplan for området etter krav fra forurensningsloven/avfallsforskriften.

I desember 1993 ble heggstadmoen Varmesentral satt i drift, der avsigsgassen fra 33 brønner ble brent i en gasskjel. Dette anlegget ble tilknyttet hovednettet for Fjernvarme i Trondheim i desember 1993.

Etter at resirkulering av avfall ble vanlig ble navnet endret til Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon - Trondheim Renholdsverk.

Noe avfall kan leveres gratis: Hageavfall, Impregnert trevirke, trevirke, metall, papp, papir, plastemballasje, isoporemballasje, glass- og metallemballasje, brukte klær (UFF), farlig avfall, el-avfall, pcb- og klorparafinerte vinduer, hvitevarer, små fritidsbåter under 15 fot.

Kilder

  • Trondheim kommune
  • Stig Kvaal og Astrid Wale. En spenningshistorie. Trondheim energiverk gjennom et århundre.

Eksterne lenker