WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Henning Adolf Leifseth

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Henning Adolf Leifseth
Minnesmerke Akershus festning med Henning Adolf Leifseth
Henning Adolf Leifseth (17.4.1915 i Fauske - 21.7.1942 ved Dunkerque), sønn av Julius Leifseth (1889 i Fauske-) og hustru Caspara Kurås (1892 i Bodø-).

Sitat fra Våre Falne:

Flyskole. Tjenestegjorde i Bardufoss under krigen i Norge i 1940. Var med i kampene ved

Narvik. Dro over til England i mai 1940, Tok kampflyskole her. Senere over til Canada, til «Little Norway», der han sluttet seg til 331-skvadronen. Hans Spitfire ble skutt ned av det tyske luftvernet 21. juli 1942, under et angrep på en sementfabrikk ved Dunkerque.

Sitat fra Andreas Spjelkavik:

Han ble født den 17. april 1915 av foreldre Caspara og Julius Leifseth og etter opplysningene i kirkeboken for Fauske, døpt 25. juli 1915. Grunnen til at jeg tar frem dette er at i alle omtaler jeg har funnet om han i forsvarets papirer så er Hennings fødselsår nevnt å være 1916, så også på hans gravminne på kirkegården der han er gravlagt. Da han ble født bodde familien i Båtsvik. Når familien flyttet til Sulitjelma vet jeg ikke, men i oktober 1916 fikk Henning ei søster, Katy Alexandra og da bodde familien i Furulund. Henning begynte i 1922 ved klasse 1b på Sulitjelma skole. I det boklige var nok Henning over gjennomsnittet. Etter realskolen avla han først eksamen artium for senere også å avlegge eksamen ved Trondheim Handelsgymnas. I 1938 gikk han opp til prøve og fikk sitt flysertifikat etter tidligere å ha gjennomgått Flygeskolen på Kjeller.

Den 8. mai 1945 kapitulerte Tyskland og det ble fred i Norge og 24. mai kom det telegram til familien Leifseth i Fagerli hvor det sto: "Det er med den dypeste sorg luftforsvaret må meddele at Deres sønn løitnant Henning Leifseth omkom 21/7 - 1942. stopp. Så snart de nødvendige detaljer ligger i Oslo, vil De bli underrettet pr, brev." Den 26. februar 1946 mottok Hennings foreldre, Caspara og Julius Leifseth på vegne av sønnen, St. Olavs medalje med ekegren post Mortem. Medaljen ble tildelt dem på Oslo Slott av H. M. Kong Haakon. 27. oktober 1946 ble det i Furulund avduket en minnebauta over Løytnant Henning Leifseth og Korporal Eivind Dahl Eriksen som begge falt i kampen for et fritt Norge. På denne bautaen fremgår det av teksten at Henning ble skutt ned over kanalen. I juni 1948 kom det et brev til fam. Leifseth fra Hærens Overkommando, sentralkontoret for krigsgraver. I dette brevet står det bl.a.: "Det britiske Luftministeriet har underrettet de norske myndigheter at der er stedfestet en grav i Dunkirk, i byens kirkegård Avd. 2 Rekke 3 Grav 28, som de foreslår å akseptere for å være graven til ltn. Leifseth.

Se også

Kilde

(Oversikten er utarbeidet av Per Mehus. Versjon pr. 10. sep.2014)

Eksterne lenker