WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Henning Meyer

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Henning Meyer

Bytegneren Henning Meyer (født 7. oktober 1946 i Trondheim, død 30. april 2004) var sønn av den kjente bymaleren Arthur Meyer og hustru Astrid. Han hadde en yngre søster og en eldre bror.

Henning Meyer var etter eget utsagn en «bytegner», og tegnet i alt 30 byer, hvorav kun hans hjemby Trondheim forble ufullendt.

Henning Meyer vokste opp i Gardemoens gate på Lilleby. Henning gikk folkeskolen på Lilleby skole, hvor han viste spesielle evner og oppfinnsomhet i praktiske fag. Han var også skolens beste kulestøter!

Henning Meyer utdannet seg som kjemiingeniør, og var ansatt i 6 år ved NTH. I 1980 innledet han et profesjonelt liv som bytegner. I 1993 startet han arbeidet med «Trondheimstegningen», som fra 1996 ble utført på egne internettsider, hvor også utenforstående kunne gi sine bidrag. Han arbeidet med denne siden inntil sin død. Internettsiden ble relansert i 2008.

Etter grunnskolen fulgte en periode hvor han bl.a. hadde jobb utenbys i papirindustrien. Tilbake i Trondheim tok han ingeniørutdanning ved Trondheim Ingeniørhøgskole. Etter dette var han tilbake på Lilleby, og hadde stilling ved laboratoriet på Lilleby Smelteverk i flere år. Siden var han ansatt ved NTH i seks år fram til 1981. Parallelt med ingeniørjobbene startet han sin egen danseorkesterduo- Meyers, som i en tiårsperiode hadde oppdrag i hele landsdelen.

Fra tidlig på 1980-tallet la han ingeniøren og dansemusikken på hylla, og begynte å tegne norske byer på oppdrag. Han videofotograferte, og satt deretter på Tjøme og fullførte tegningene. Det ble rundt 30 slike bytegninger. Mest arbeid la han i Bergen, som han brukte 3 år på.

Men drømmen var å få tegne Trondheim: I ferdig form så han for seg en supertegning på 75 m2. I 1990 meldte han seg til tjeneste, men ble ikke møtt med samme entusiasme som han selv la for dagen. Nå bodde han fast med familie i Santa Pola i Spania, mens han avla Norge jevnlige besøk på salgsturnéer. Meyer hadde ikke noe forretningstalent, og økonomien var et tilbakevendende problem. Men høsten 1992 fikk han penger av en privat mesen, og kunne starte opp med trondheimstegninga for alvor. I 1993 flytta familien tilbake til Trondheim. Arbeidet med livsverket gikk jevnt framover, men var ofte under press på grunn av økonomien. 1994-95 ble en svart periode, og han var i ferd med å gi opp. Men med byjubiléum og tusenårsskifte som baktepper ble videre framdrift sikra gjennom et privat/offentlig spleiselag. Og jubiléumssommeren 1997 kunne Henning Meyer presentere Midtbyen ferdigtegna, en 7 ½ meter lang kraftanstrengelse.

Siden fortsatte han ufortrødent med å feste hele Trondheim til papiret. Arbeidet ble løpende utvikla via ei internettside, der han inviterte publikum til å delta aktivt med opplysninger og kommentarer rundt hus og folk. Dette enorme prosjektet holdt Meyer fortsatt på med da han døde i 2004.

Henning Meyer så på seg sjøl som en ”samtidsarkeolog”. Hans nitidige og ultradetaljerte registrering av Trondheim by via tegninger og fotografiske teknikker er en varig, verdifull og unik dokumentasjon.

I 1991 ga Henning Meyer ut boka ”Mitt liv i drømmebyen”, en illustrert og nokså burlesk fabel om livet i Trondheim, slik den sprudlende entusiasten gjerne skulle likt at byen så ut.

Kilder

  • 1. Wikipedia

Eksterne lenker