WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Henrik Tonning

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Henrik Tonning, (12.7.1732 i Edøy- 3.7.1796 i Trondheim), botaniker, tollfunksjonær, var sønn av sogneprest Christian Tonning og 2. hustru Dorothea Christine Tostrup. Gift i Leksvik 13.6 1766 med Karen Thode, f. i Trondheim 10.6. 1733, d. der 1796 (dødsfallet avertert 25/ 3) , datter av stiftsprost Jacob Hansen Thode og 2. hustru Hermichen Wessel Brown.

Henrik Tonning blev student fra Trondheim katedralskole 1752, og blev cand. theol. 1758. Derefter fikk han stilling som amanuensis hos biskop Johan Gunnerus i Trondheim og var også hører ved sin gamle skole. 1764 vikarierte han som kateket ved Domkirken og predikant på Munkholmen

I 1766 reiste han til Uppsala, der han studerte under Linné, i hvis hus han en tid bodde. Han tok den medisinske doktorgrad i Uppsala 1768. Disputasen har titelen "Diss[ertatio l botanico-medica sistens rariora Norvegiæ". Den verdifulleste delen av avhandlingen er en oversikt over botanikkens historie i Norge. Ellers behandles bl. a. norske planter som ikke vokser vildt i Sverige, alpine planter, strandplanter og nogen medisinsk-botaniske spørsmal.

1768-69 holdt Tonning botaniske forelesninger i Trondheim. 1769 blev han som botaniker med den danske astronom Peder Horrebow på en ekspedisjon til Dønna i Nordland for å studere en Venus-passage. Delvis som resultat av denne reisen utgav han i 1773 "Norsk medicinsk og oeconomisk Flora". Bare D. I, som slutter med Linnes 14. klasse, utkom. Verket har liten botanisk interesse.

Som botaniker var Tonning nær knyttet til Gunnerus, for hvem han samlet planter, og som synes å ha satt pris på ham. Efter Gunnerus' tilskyndelse drog han 1769 til Kjøbenhavn for å utdanne sig til læge; han fikk praktisere på Frederiks Hospital og opnådde bevilling til å være physicus practicus i Arendal, men blev likevel i Kjøbenhavn. Imidlertid søkte han sig over til Tollvesenet og blev 1776 utnevnt til tollbetjent i Kristiansand. Denne stillingen tiltrådte han ikke, for tidlig året efter blev han over- og kryssbetjent i Skibsnæsset på Nordmøre (Trondheimsleden). I 1781 blev han ekspedisjonsbetjent og taksadør ved tollen i Trondheim; men alt i 1787 måtte han sake avskjed på grunn av alkoholmisbruk. Han utgav 1788 "Ekonomisk Merkurius til liden Hielp for Tronhiems Huusarme" og 1790-91 "Maaned-Blad. Nyttige og lærriae Samlinger i adskillige smukke M1aterier". Nogen av T.s brev til biskop Gunnerus er utgitt av Ove Dahl i Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1899 og 1900.

Kilde

  • 1. Peter Kleppa - Norsk biografisk leksikon XVI 421