WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Herman Christopher Garmann

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Herman Garmann

Konsul Herman Christopher Garmann (27.3.1787 i Alstadhaug -23.6.1853) var en av de første eierne av Fabrikken ved Nidelven.

Han var sønn av sogneprest til Alstadhaug, Christopher Garmann (født 1747, død 1800), som i 40 aar var prest der, og frue Elisabeth født Schanche (født 1753, død 1817).

I året 1811 indtrådte H. C. Garmann som kompagnon i det store firmaet H. Höe & Co. hvis grundlægger var konsul Herman Höe, som var indvandret til Trondhjem.

Aaret efter at han var traadt ind i firmaet i 1812, blev H. C. Garmann gift 22. oktober 1812 med Nicoline Catarine Höe, datter av konsul Herman Höe og frue, Anne Dorthea, født Brodtkorb fra Tjøtta. Han ble senere eier av firmaet Herman Höe & Co.

H. C. Garmann blev fransk og russisk vicekonsul og var senere en betrodd kommunemand. Konsul Garmann tok del i etableringen av flere økonomiske og merkantile sammenslutninger m. v. Han var en av grunnleggerne av Trondhjems Sparebank (1823) og av Fabrikken ved Nidelven, det senere Trondhjems mekaniske Verksted i 1843. Han var suppleant til Stortinget ved flere valg og hadde også kommunale tillitsverv. Oppgavene han fant i arbeidet for oppbygging og organisasjonen av næringslivet og det økonomiske liv, interesserte ham dog mer. Det er uttalt om Garmann at han som rikmann i høy grad var seg bevisst at rikdom forplikter. Konsul Chr.Thaulow forteller i sin trønderske Personalhistorie at Garmann i 1838 ble valgt til medlem av Trondhjems bys deputasjon til Christiania i anledning av Carl Johans besøk, og at Garmann i likhet med deputasjonens øvrige medlemmer ble bevilget 100 speciedaler av bykassen til bestridelse av reiseutgifter, men Garmann hevet aldri dette beløpet.

Av Harmonien var Garmann medlem fra selskapets første år (var trådt ut i årene 1817- 1822) og fungerte som presiderende direktør fra oktober 1834 til oktober 1836. Under Garmanns fravær de siste måneder av funksjonstiden, ble vervet som den ledende i direksjonen overtatt av bygningsdirektøren, kaptein H. Christie.

Om konsul H. C. Garmann skrives i en gammel biografi: Han var en sagtværdig mand med megen dannelse og kundskaper, Han satte til en del av sin formue ved feilslagne bergverksspekulationer, men ansaaes dog for formuende mand ved sin død den 23. juni 1853.

Garmann bodde en periode på Marienlyst.

Kilde

  • 1. Olav Henmo. Trondhjems mekaniske verksted 1843-1918
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963
  • 3. Ida Bull. De Trondhjemske handelshusene på 1700-tallet