WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Historien om Strinden Teglverk

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Strinda den gang da
Historien om Strinden Teglverk
Strinden Teglverk
Årbok for
Strinda historielag
2006
Sidetall 19
Forfatter Jan Åge Habberstad
Overskrift Historien om Strinden Teglverk
3 stikkord Industri
Teglverk
Brøsetflata

Historien om Strinden Teglverk ble beskrevet av Jan Åge Habberstad i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2006.

Artikkelen er på 19 sider. Den omtaler historien til Strinden Teglverk som i 1898 ble startet på Søndre Reitgjerdet av stortingsmann Paul Fjermstad og interessenter fra Ullensaker. Teglverket eide også Lille Reitgjerdet/ Buckhaugen og Tømmerholt i Strindamarka. Disponent Johan Algarheim ledet bedriften fra 1915- 1929, og fra 1929- 1972 var Anton Furuseth disponent. Fra 1972 overtok Harald Ratvik som merkantil leder og Lars Habberstad som teknisk leder. Produksjonen ble lagt ned i 1975, mens selskapet opphørte å eksistere i 1998,100 år etter oppstarten.

15 fotos ,1 kart og 3 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Intern lenke


Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]