WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hoeggen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Hoeggen (av norrøn 'høy' og egg, 'jordrygg'), gnr. 78, Strinda, øst for Nidarvoll, mellom Steindal og Risvollan. Gården tilhørte fra middelalderen Trondhjems Hospital, og var fra 1683 i bruk som prestegård for visepastoren i Strinda. Pastorene Peter Surland, Anders Rhod og Hans Thomasen Montagne bodde her. Fra 1728 bygslet Hospitalet på nytt bort gården til bønder.

Hoeggen ble 1763 solgt til justisråd Gert Hornemann, som også eide Steindal. Gården ble 1777 solgt til generalmajor F. W. Sehested, som 1779 overdrog den til krigskornmissær Hans Monrad. Hoeggen ble solgt til bondeselveie 1783 da Ole J. Aasen kjøpte den. Gården ble senere oppdelt, og er nå utstykket til skole og boligtomter.


Solborg

Solborg, Gnr. 78/1, ble 1797 solgt til sognepresten i Vår Frue, Bendix Støren, og 1826 til Ole J. Hoeggen.


Hoeggen

1806 solgt til fergemann Christian I. Kramer, og 1866 slått sammen med gnr. 78/3.


Hoeggen søndre

Hoeggen Søndre, Gnr. 78/2, ble 1797 utskilt fra bnr. 1 og solgt til smedmester Ole Holthe. Eiendommen ble 1845 overtatt av byggmester Jacob Digre. Gården tilhørte fra 1914 slekten Løberg.


Hoeggen nordre

Hoeggen Nordre, Gnr. 78/3, ble fradelt bnr. l 1797, og 1823 solgt til konditor Domenico Matheo Crosta.Gården tilhørte fra 1921 slekten Presthus.

Kart over Hoeggen

Se utviklingen i området 1945-1964 på dette kartet.

Kart Hoeggen 1945-64

Se også

Kilde

  • Trondheim Byleksikon 1996