WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Horneman slekt

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Henrik Horneman (1744-1815)
Horneman-slekten er en norsk slekt som stammer fra Henrik Horneman (1644–1716). Han innvandret fra Flensburg til Trondheim og ble en av byens rikeste kjøpmenn. Den store bybrannen i Trondheim 1681 brøt ut i hans brygge ved Nidelva. Han var far til blant annet rådmann Hans Horneman (1688–1764) og Anna Horneman (1671–1766), som ble stammor til de nålevende slektsgrener.

Rådmann Hans Horneman(1688–1764) overtok forretningen i Trondheim. Han var tollforpakter og eide store andeler i blant annet Selbu kobberverk, Røros kobberverk, Løkken, Kvikne og Fredriksgave, og drev 28 sagbruk. Denne linjen døde ut med hans sønnesønn, cand.jur. Henrik Olaus Horneman (1761–1841).

Etatsråd Henrik Hans Horneman (født 30.04.1720, død 29.10.1779) og tollforvalter, kammerherre Gerrit Horneman (1721-1788) var sønner av Hans Horneman.

Anna Horneman (født 21.5.1671- ble gift med assessor Ebbe Jacobsen Carstensen (1694–1748), som fra 1704 var eier av godset Reinskloster i Rissa, som fremdeles er i slektens eie. Deres barn var blant annet assessor Henrik Horneman (1694–1748) til Reinskloster , som tok morens navn, og sogneprest Niels Ebbesen Tønder (1700–1765), som tok mormorens navn.

Assessor Henrik Ebbesen Horneman (1694–1748) var far til blant annet justisråd Henrik Horneman (1738–1807) til Reinskloster og generalmajor Johan Thomas Horneman (1740–1825) til Reppe , som ble stamfedre til tre grener av slekten.

Justisråd Henrik Horneman (født 26.03.1738, død 15.08.1807). Justisråd Henrik Horneman eide Hornemannsgården i Trondheim, og var far til blant annet Eidsvollsmannen, stiftsoverrettsassessor Christian Hersleb Horneman (1781–1860) og cand.jur. Ebbe Carsten Horneman (1784–1851).

Christian Hersleb Horneman var far til godseier, stiftsoverrettsjustitiarius Robert Nicolai Horneman til Reinskloster (1815–1889) og genealogen Jacob Hersleb Horneman (1819–1886).

Robert Nicolai Horneman Robert Nicolai Horneman var far til maleren Sara Rein Horneman (1863–1960). Robert Nicolai Horneman (1815–1889)var også far til Roberta Horneman (1870-1969), som vart gift med kunstmaler Einar Øfsti (1862-1906) fra Inderøy - og dermed morfar til Robert Horneman Øfsti, (1902–1983) som var lektor ved Steinkjer off landsgymnas - seinere Steinkjer Gymnas fra 1938 til 1967.

Jacob Hersleb Horneman var farfar til psykiateren Karl-Ewerth Horneman (1920–2002).


Kilde

  • 1. O. J. Johansens bok Throndhjem i svundne tider - en 1000 års vandring gjennom byen fra 1929
  • 2. Ida Bull. De Trondhjemske handelshusene på 1700-tallet
  • 3. Steinkjerleksikonet

Eksterne lenker