WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hospitalet prestegjeld

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Erlandsen omtaler prest ved Hospitalet i 1303. Tukthuset ble i 1733 lagt under Hospitalets menighet. Ifølge Thomas Angells testamente fra 1762 skulle hospitalspresten ha betaling fra Th. Angells stiftelser for geistlig betjening av lemmene i Angellstuene.

Ved kgl.res 1.10.1884 ble denne godtgjørelsen fra 1.1.1884 satt til 300 kroner årlig. Ved kgl.res. 7.4.1906 ble det bestemt at den geistlige betjening av Thomas Angells Stuer helt skulle overtas av hospitalspresten.

Ved kgl.res. 12.2.1841 ble det bestemt at presten ved Hospitalet, Tukthuset og De angellske stiftelser for framtida også skulle være prest for Slaveriet. Slavene ved Trondheim festning skulle etter kgl.res. 19.3.1822 tilhøre tukthusmenigheten i Trondheim.

Ved kgl.res. 10.10.1864 ble det opprettet et kateketembete for Straffanstaltene i Trondheim, og ved kgl.res. 16.2.1867 ble presteembetet ved Straffanstaltene fra 1.5.1867 adskilt fra hospitalsprestembetet og kateketembetet nedlagt. Presten for Straffanstaltene skulle også ha det geistlige tilsyn med byens distriktsfengsel.

Ved kgl.res. 20.4.1867 ble det bestemt at hospitalsprestembetet skulle lyses ledig med plikt for presten til å betjene Thomas Angells Hus og St. Jørgens Hus.

Det ble ved kgl.res. 14.6.1929 tillatt inntil videre å forene hospitalsprestembetet med prestestillingen ved Trondheim kretsfengsel og Kriminalasylet fra 1.7.1929.


Se også


Kilde

  • Disnorge.no