WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hovedbygningen på Reitgjerdet Sykehus

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hovedbygningen på Reitgjerdet Sykehus. Foto: Utbyggers konsept
Hovedbygningen på Reitgjerdet Sykehus sett fra nord. Foto: Utbyggers konsept
Hovedbygningen på Reitgjerdet Sykehus sett fra nord. Foto: Jan Habberstad
Bygninger på Brøset-oversikt med navn

Hovedbygningen på Reitgjerdet Sykehus, del av Brøsetvegen 100, bygget 1861-66, 8461m2.

Reitgjerdet pleiestiftelse for spedalske ble opprettet 1.8.1861. Arkitekt var Heinrich Ernst Schirmer.

Doktor Anton Julius Sand var direktør fra 1874. Pasientene ble overført til Brøset gård i februar 1921 og nedlagt 22.7.1925. Gjenværende pasienter ble da overført til sykehus i Bergen.

Reitgjerdet Sinnsykeasyl ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1919. Den første pasienten ble tatt i mot 21.3.1923. Byggeleder var Sverre S Klingenberg. Reitgjerdet sykehus ble nedlagt i sin daværende form i 1987.

1960-byggets funksjon fikk overført pasienter fra Kriminalasylet. Etter nedleggelsen av Reitgjerdet i sin daværende form i 1987, ble Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag avdeling Brøset åpnet 1.7.1987 med 18 sengeplasser og eble regional sikkerhetsavdeling for Midt-Norge. Brøset tok imot pasienter fra hele landet. Bygningene huset mange institusjoner, de fleste relatert til psykiatri.

Brøset sykehus ble et psykiatrisk sykehus ved Brøset i Trondheim, underlagt St. Olavs hospital. Sykehuset i dagens form ble åpnet den 1. juli 1987. Avdelingen huset fram til 2021: Kompetansesenteret for fengsels-, sikkerhets og rettspsykiatri, Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Habiliteringstjenesten for voksne, samt Regional Sikkerhetsavdeling.

Avdeling Brøset ydet spesialiserte tjenester til bl.a. psykisk helsevern, rettsvesen, fengsel, kriminalomsorg, og (re)habilitering til mennesker med psykiske lidelser og/eller utviklingshemming. Avdelingsleder ved Brøset var overlege og psykiater Karl Heinrik Melle.

Høsten 2021 ble Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag avdeling Brøset flyttet over til nytt bygg på Østmarka.

Her arbeidet i sin tid:

7.1.2 Felt H1 – hovedbygningen og verksted med garasje. Bygningene er fredet og skal bevares. Fredningen gjelder både eksteriør og delvis interiør. Tiltak som berører fredningsomfanget skal forelegges Riksantikvaren for godkjennelse. Tiltak for istandsettelse og/eller bruk av bygningen skal skje i henhold til kulturminneloven og Riksantikvarens forskrifter og retningslinjer for fredete bygninger

Kilder

  • Prospekt Norion næringsmegling
  • Landskapsanalyse for Brøset. Trondheim kommune 1910
  • Artikler i Strinda historielag årbok 2006 og 2011