WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hva skjedde i 1814?

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Eidsvollsbygningen
Grunnloven fra 1814

I 1814 var Europa preget av enorme endringer. Norge var gjennom Kielfreden inngått 1814 underlagt svensk styre, men også her begynte nasjonaltanken å spire. Den 16. februar 1814 møttes 21 norske stormenn hjemme hos jernverkseier Carsten Ankerpå Eidsvoll. Han var en nær venn av den danske prinsen Christian Fredrik, som også var tilstede.


Hva som skjedde i 1814 i Norge, kortversjon

 • 16. februar 1814: Prins Christian Fredrik av Danmark møter 21 stormenn på Eidsvoll for å diskutere norsk selvstyre.
 • 25. februar 1814: De første politiske valgene i Norge. Folk samles til "bededag" i sognekirkene for å avlegge ed påå forsvare Norges selvstendighet. Så velger de valgmenn som skal møtes til for å utpeke representanter til riksforsamlingen fra hvert valgdistrikt.
 • 11. mars 1814: I Strinda skjedde kirkeeden og valgene i Lade kirke fredag den 11. mars.
 • 28. mars: Amtforsamling på Melhus for å velge representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll: fra Søndre Trondhjems amt.
 • 10. april 1814: 112 nyvalgte riksmenn samles på Eidsvoll.
 • 11. april 1814: Første møte holdes i Rikssalen på Eidsvollsbygningen.
 • 17. mai 1814: Norges Grunnlov dateres og Christian Fredrik velges til norsk konge. Valget av 17. mai som nasjonaldag blir en enorm provokasjon for den svenske kongen.
 • 19. mai 1814: Christian Fredrik mottar tronen.
 • 20. mai 1814: Riksforsamlingen avsluttes med at de tok hverandre i hendene og sverget "Enige og tro til Dovre faller".
 • 26. juli 1814: Sverige går til krig mot Norge. Svenske styrker inntar Hvaler. Etter en kort krig i Østfold-området tapte Christian Fredrik for kronprins Karl Johan som ledet den svenske hæren.
 • 14. august 1814: Fredsavtale undertegnes i Moss. Kong Christian Fredrik gir avkall på den norske tronen mot at Sverige lover å godkjenne den norske grunnloven, og å forhandle med et nyvalgt storting om betingelse for en union.
 • 8. oktober 1814: Etter nye valg åpner Stortinget for første gang.
 • 10. oktober 1814: Christian Fredrik frasier seg den norske tronen for seg og sine etterkommere.
 • 4. november 1814: Stortinget har vedtatt de endringene i grunnloven fra Eidsvoll som er nødvendige for at Norge skal kunne gå inn i en union med Sverige. Karl 13. velges enstemmig til norsk konge og blir kong Karl Johan III. Norge entrer unionen med egen grunnlov og fullt indre selvstyre.


Hva skjedde i Strinda og Trondheim i 1814

 • Johan Mølmann Lysholm og justitiarius Andreas Rogert valgt til å representere Trondheim på Riksforsamlingen på Eidsvoll.
 • Et historisk møte på Melhus i 1814 valgte representanter fra Søndre Trondhjems amt.
 • Carl von Schmettow ble anmodet av Christian Frederik om å komme til stormannsmøtet på Eidsvoll, men von Schmettow rakk ikke frem til forhandlingene. Han ble tilbudt utenriksministerposten, men avslo.
 • Johan Ernst Berg født i Strinda møtte på Eidsvoll som representant fra Nordlands amt.
 • Hilmar Krohg født på Munkvoll i Strinda, ble 1814 valgt som Romsdal amts 1. representant til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Han var forsamlingens visepresident 9.–16. mai og dessuten formann i finanskomiteen. I årene 1812–14 var Hilmar Krohg konstituert stiftamtmann i Trondhjems stiftamt.
 • Biskop Peter Bugge utarbeidet etter stormannsmøtet på Eidsvoll, et grunnlovsutkast på oppfordring fra prins Christian Fredrik. På mindre enn fjorten dager hadde han utkastet ferdig. Men det fikk ikke gjennomslag, og var i hele sin oppbygning en klar kontrast til den grunnloven som ble skapt på Eidsvoll. Nasjonalforsamlingen skulle etter Bugges forslag bli en ren stenderforsamling av presteskap, borgerskap og bønder. Den skulle ikke ha noen lovgivende myndighet og ville også få en meget innskrenket bevilgende myndighet.
 • Hans Christian Midelfart som var lærer ved Trondheim katedralskole, ble valgt som 1. delegert fra Nordre Trondhjems amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll.

 • Hans Justus Hansen fra Trondhjem ble overdratt å kalligrafere originalen til Norges Grunnlov i dens endelige vedtatte form.

Hva skjedde i Europa forøvrig i 1814

 • 14. januar 1814– Kielfreden: Fredsavtale mellom Sverige og Danmark-Norge
 • 10. mars 1814 – Napoléon Bonaparte[1] blir beseiret i slaget om Laon i Frankrike.
 • 4. april 1814 – Napoléon Bonaparte abdiserer og drar i eksil. Det franske monarkiet gjenopprettes.

Se også

Kilde

 • 1.Riksantikvarens magasin 2013
 • 2 Wikipedia

Andre hendelser i 1814

Eksterne lenker