WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hvor ble det av Strinda?

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Hvor ble det av Strinda?
Hvor ble det av Strinda?
Årbok for
Strinda historielag
2020
Sidetall 19
Forfatter Erik Stenvik
Overskrift «Hvor ble det av Strinda?»
3 stikkord Minner
Refleksjoner
Strinda

Erik Stenviks artikkel «Hvor ble det av Strinda?» er en artikkel i Strinda historielag sin årbok Strinda den gang da for 2020.
Det er en bredt anlagt fortelling om Strindas historie gjennom årtusener, med særlig vekt på de siste hundreårene og tiårene før «byen slukte bygda» i 1964, her med vekt på artikkelforfatterens egne minner. Avslutningsvis konstanterer han betydningen av å bevare kunnskapen om lokalsamfunnet og fortida: «Det kan gi oss en følelse av tilhørighet og ankerfeste vi trenger i ei tid prega av globalisering, mobilitet og fremmedgjøring. Kanskje kan det også få oss til å reflektere over om alt som har skjedd var til det beste, og gi oss bedre grunnlag for kloke valg som kan sikre livsmiljø og ressurser for dem som kommer etter oss.»

Artikkelen er på 24 sider og viser 19 bilder

Årboka kan du bestille her