WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Innhold i årboka 2004

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Strinda den gang da 2004

INNHOLDSFORTEGNELSE 2004

Forord side 5
Kari Lassen Grendahl / Kristofer Grendal: Angelltrøa Hovedgård side 7- 17
Ingvar Lånke: Trekk fra Åsvang skoles historie. Omgangsskole- rodeskoler- fastskoler side 18- 40
Randi Tvete Vik / Ingvar Lånke: 1981- Åsvang skole fyller 100 år. side 41
Audhild By: Kantate til 100-årsjubiléet ved Åsvang skole. side 42
Bjarne Gjerding: Historien om rehabiliteringen av gammelbygget på Åsvang skole side 43- 45
Roar Dille: Gammelskolens hyllest. (Sang til 100-års- jubiléet for Åsvang skole i 1981) side 46
Esther Nordmark: Ei lita by-pi' på besøk "på lainnet" i 1920- åran side 47- 48
Asbjørn G. Johansen: Kaféen på Meieribakken side 49- 54
Knut Solem: Veveren Andreas Valen side 55- 58
Thor J. Hafstad: Lade flyplass i krig og fred side 59- 72
Jon E. Kvistedal / Knut L. Vik: Byutvidelse i 1864 og senere side 73- 80
Per Olav Tiller: Om heim og hjem i stedsnavn i byen og på Strinda side 81- 85
Arnold Dalen: "Bone" og "bypist"- Det gamle strindamålet og forholdet til bymålet side 86- 92
Jon E. Kvistedal: Forordning om pliktavlevering fra 1781 side 93- 95
Per Arne Larssen: Oppveksten på Berg i Strinda i etterkrigstiden.Gårds- nummer 59, bruksnummer 1 fra 1947 side 96- 99
Julehilsen fra Strinda 1932. (Stoff fra julehefte anno 1932) side 100-101
Artikler i Årbok for Strinda historielag 2001-2003 side 102-103