WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Isak Tobias Isaachsen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Isak Tobias Isaachsen, (11.8.1863 Kjos ved Kristiansand- 1955), ingeniør. Gift i Dresden 8.9.1894 med Elsbeth Bertha Lewicki, f. 23.3.1867 i Riga, datter av professsor ved den tekniske høiskole i Dresden, Johann Leonidas Lewicki og Luise Sophie Sauler. Bror av Haakon Isaachsen.

Isak Isachsen ble student 1881 fra Kristiansand Katedralskole, maskiningeniør 1885 fra den tekniske høiskole i Dresden, 1886- 96 konstruktør, først ved maskinfabrikken "C. E. Rost & Co." i Dresden, derefter ved "Acliengeellschaft vormals Joh . Jac. Rieter" i Winterthur i Schweiz, 1896- 1903 chef for konstruksjonsbyrået hos "C. E. Rost & Co.", 1903-14 "stellvertretender Direktor" i "Maschinenfabrik und Miihlenbauanstalt G. Luther, AG" i Braunschweig, 1914-18 teknisk konsulent i Kristiania, 1918-23 teknisk direktør i "A/S De norske Saltverker" og fra 1923 ingeniør i "A/S Krystal" , Oslo.

Iaachsen blev i 1925 medlem av Det norske Videnskapsakademi i Oslo.Isaachsen var hos Rost med å konstruere dampmaskinene til det første elektrisitetsverk i Dresden og samlet under driften av dette verk en rekke erfaringer om den nøiaktige regulering av kraftmaskiner. Reguleringsrroblemene var dengang et lite utforsket område av teknikken, og Isachsen har her vært en av pionerene; han skrev også i 1899 en bok om "Die Bedingungen fUr eine gute Regulierung". Under opholdet i Braunschweig var Isaachsen en kort tid konsulent for planleggelsen av maskinlaboratoriet ved Norges tekniske Høiskole i Trondheim (NTH). Hans planer for det nye maskinlaboratorium var preget av stor innsikt i innredningen av denslags laboratorier, men han måtte dessverre på et altfor tidlig tidspunkt på grunn av reiser og mangel på tid be sig fritatt for dette konsulentarbeide. Som eksempel på hvor viktig hans stilling i Braunschweig var kan anføres, at han engang på telegrafisk opfordring måtte avbryte et kort ferieophold i Norge og reise til Venezia, da et pneumatisk korntransportanlegg der ikke ydet hvad der var lovet , og montør og overingeniør erklærte at de ikke lenger visste nogen råd. Det lyktes herunder I. å forbedre anlegget så den lovede ydelse blev fullstendig opnådd. Under arbeidet for A/S De norske Saltverker" opdaget I. det hovedprinsipp for rasjonell krystallisering av salter i stor målestokk, som senere blev ·overtatt og utviklet av "A/S Krystal" . Isaachsen har offentliggjort en rekke avhandlinger (mest på tysk) over tekniske problemer, særlig om regulering av maskiner, om spenninger i kabler samt om hydrodynamiske og aerodynamiske spørsmål. Gjennem såvel disse avhandlinger som hans virksomhet som maskinkonstruktør m. v. har I. ydet arbeide, som stiller ham i første rekke blandt vårt lands skapende ingeniørbegavelser. I. er samtidig en gjennem kultivert og fin personlighet. Dette kommer bl. a . sterkt frem i hans bok "Tanker" (1919), hvor han på en åndfull måte behandler en rekke av tidens problemer.

Kilde

  • 1. Norsk biografisk leksikon, bind , s 537.
  • 2. Wikipedia


Eksterne lenker