WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jøder drept i 2. verdenskrig

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jødisk minnelund Helsfyr
Jødisk minnelund Tromsø
Jødisk minnelund Stavanger

Ved utbruddet av andre verdenskrig var antallet jøder i Norge i overkant av 2 100. Av dette antallet var rundt 290 statsløse som hadde bodd fast i Norge i mange år, mens 350 var flyktninger fra Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia .

I løpet av 2. verdenskrig ble 772 personer av jødisk avstamning deportert fra Norge til Tyskland/Polen – 34 av disse overlevde. I tillegg mistet 22 jøder livet i Norge i samme tidsrom som følge av mord, utenomrettslige henrettelse og selvmord. Rundt 1100 ble berget ved å flykte til Sverige.

I den første tiden etter invasjonen gikk okkupasjonsmakten forsiktig fram. Livet gikk stort sett sin vante gang for jødene, men ble vanskeligere over tid. I begynnelsen av krigen flyktet en del nordmenn via sjøveien til Storbritannia, også noen jøder. Etterhvert som krigen skred fram ble denne ruten svært vanskelig å bruke, og etter det første året gikk flukten stort sett til Sverige.

I mai 1941 gikk det ut skriv til landets politimestere om å samle inn alle radioapparater i jødiske hjem. Radioapparatene ble forbudt for resten av befolkningen samme høst. Okkupasjonsmakten begynte på samme tid også å utarbeide lister over så vel jøder i hele landet som jødiske bedrifter. Jødiske bedrifter ble etterhvert merket med «Jüdisches Geschäft». Fram til sommeren 1941 var kun et titalls jøder blitt deportert til tyske leirer, mens på samme tidspunkt hadde flere hundre andre nordmenn blitt deportert. Aksjonene spesifikt mot jøder var av den grunn lite synlige for folk flest, og folk ble i tillegg bombardert med tysk propaganda mot jødene. I januar 1942 gikk det ut beskjed til alle politimestre og lensmenn at passet til alle jøder i Norge skulle stemples med en J.

På en konferanse 20. januar 1942 i Wannsee utenfor Berlin gjorde de tyske styresmaktene et vedtak om gjennomføringen av «Die Endlösung» – den endelige, fullstendige løsningen på jødespørsmålet. Det ble besluttet at alle jøder i tyske og tysk-okkuperte land skulle føres til konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland. Denne avgjørelsen fikk stor betydning for jødene i Norge. I mars 1942 ble jødeparagrafen gjeninnført i grunnloven. Mot slutten av oktober ble en lov vedtatt som tilsa at all eiendom som tilhørte norske eller statsløse jøder skulle beslaglegges til fordel for statskassen. Man opprettet Likvidasjonsstyret til å ta seg av dette.

25. oktober 1942 sendte statspolitisjef Karl Marthinsen ut et iltelegram til alle politikammer i landet med følgende ordre:

  «Alle mannlige personer over 15 år hvis legetimasjonskort er stemplet med J, skal arresteres uansett alder oppover [...] Arrestasjonene skal skje mandag den 26. oktober 1942 kl. 0600 ...»

Samme dag som arrestasjonene av kvinnene og barna, 26. november 1942 , ble 532 personer i alderen 4 måneder til 81 år med makt ført om bord i fangeskipet DS «Donau» som lå fortøyd på Vippetangen i Oslo. Skipet seilte til Stettin, dit det ankom 30. november. Fangene ble lastet over på tog som dro til Auschwitz. Bare ni av fangene var i live da krigen var over.

En rekke minnesmerker ble senere opprettet flere steder i Norge over jøder som mistet livet. På Helsfyr i Oslo finnes en minnelund med 620 navn med teksten; Overlevende fra Holocaust som har bosatt seg i Norge etter 1945 minnes her sine nærmeste som omkom under jødeforfølgelsene. En urne med aske etter omkomne i Auschwitz er satt ned på dette sted 7. des. 1952

En samlet oversikt over navn på henrettede jøder finnes i Slekt og Datas registrering; Gravminner i Norge. Her er navn hentet fra bautaer og minneplater i Prostneset/Tromsø, Eiganes gravlund Stavanger, Helsfyr i Oslo.

 • Meyer L.  Shotland  1878  1943 
 • Rosa  Shotland  1878  1943 
 • Salomon  Shotland  1902  1943 
 • Isak  Shotland  1907  1943 
 • Eva  Shotland  1908  1943 
 • Daniel  Caplan  1870  1943 
 • Jacob  Caplan  1903  1943 
 • Solly  Caplan  1908  1942 
 • Hertze  Caplan  1913  1943 
 • Conrad  Caplan  1922  1945 
 • Moritz  Klein 
 • Zemack  Resnick 
 • Selik  Sakolsky 
 • Rebekka  Sakolsky 
 • Ruth  Sakolsky 
 • Herman  Smith 
 • Herman  Fischer 
 • Ada Abigael  Becker  2001  0303 
 • Hille Elieser  Becker  1508  0112 
 • Judith Nina  Becker  Zemechmann  0201  0303 
 • Israel Joseph  Becker  2605  ??03 
 • Ida  Becker  Goldman  0402  0303 
 • Sam  Becker  0804  0303 
 • Julius  Fein  1505  ??02 
 • Rösi  Fein  Storch  0511  0303 
 • Ruben Jehoda  Fridmann  1504 
 • David  Joseff  2304  0201 
 • Sofie  Joseff  Millamed  0109  0303 
 • Hildur Sara  Joseff  2501  0303 
 • Selmer Samuel  Joseff  1311  ??01 
 • Ludwig Adolf  Melzer  1886 
 • Moritz  Rabinowitz  Kjøpmann  1887 
 • Hans  Reichwald  1916 
 • Edith  Reichwald  Rabinowitz  1918 
 • Harry  Reichwald  1940 
 • Jacob  Reichwald  1887 
 • Jeanette  Reichwald  Storch  1886 
 • Karl Jacques  Ajzenberg (Stanning)  1911 
 • Georg  Rechenberg  1902 
 • Yosef M.  Amiad  1899 
 • Shmuel  Amiad  1926  k  Helsfyr 
 • Jecheskel  Aschheim  1890  m  Helsfyr 
 • Rifke  Aschheim  1895  Helsfyr 
 • Lea  Aschheim  1925  k  Helsfyr 
 • Kreindel  Aschheim  1928  Helsfyr 
 • Ferenc  Blau  1924  Helsfyr 
 • Chaim Yehuda  Borenstein  1888  Helsfyr 
 • Chaja  Borenstein  1890  Helsfyr 
 • Fritz  Cohn  1886  m  Helsfyr 
 • Käthe Zernik  Cohn  1888  k  Helsfyr 
 • Kelen  Kepes  1880  k  Helsfyr 
 • Rosa  Fenster  1889  k  Helsfyr 
 • Samuel  Fenster  1919  m  Helsfyr 
 • Abraham Jizchak  Fuksman  1888  m  Helsfyr 
 • Feige Chaje  Fuksman  1896  Helsfyr 
 • Channa  Fuksman  1913  k  Helsfyr 
 • Wolf  Fuksman  1916  Helsfyr 
 • Scheindel  Fuksman  1918  Helsfyr 
 • Witje  Fuksman  1920  Helsfyr 
 • Berel  Fuksman  1926  Helsfyr 
 • Reuben  Fuksman  1928  m  Helsfyr 
 • Simcha  Fuksman  1933  Helsfyr 
 • Rubin  Goldstein  1889  Helsfyr 
 • Lieba  Goldstein  1889  Helsfyr 
 • Lea  Goldstein  1918  k  Helsfyr 
 • Ruzia  Goldstein  1930  k  Helsfyr 
 • Sigbert  Gorzelanczyk  1887  m  Helsfyr 
 • Gertrud  Gorzelanczyk  1889  k  Helsfyr 
 • Moritz  Hercz  1898  m  Helsfyr 
 • Rozalia  Hercz  1905  k  Helsfyr 
 • Arje Leib  Kahan  1892  m  Helsfyr 
 • Nelly  Kahan  1892  k  Helsfyr 
 • Chana Debora  Kahan  1930  k  Helsfyr 
 • Israel Zwi  Klein  1872  m  Helsfyr 
 • Rachel Lea  Klein  1878  k  Helsfyr 
 • Mordechai Arje  Klein  1902  m  Helsfyr 
 • Aron  Klein  1904  m  Helsfyr 
 • Beila  Klein  1906  k  Helsfyr 
 • Ester  Klein  1908  k  Helsfyr 
 • Josef  Klein  1910  m  Helsfyr 
 • Chaja  Klein  1914  k  Helsfyr 
 • Rifka  Klein  1916  k  Helsfyr 
 • Leiser  Klein  1918  m  Helsfyr 
 • Salomon  Klein  1894  m  Helsfyr 
 • Berta Abrahamowitz  Klein  1896  k  Helsfyr 
 • Olga  Klein  1927  k  Helsfyr 
 • Josef  Levinberg  1895  m  Helsfyr 
 • Minucha Bodd  Levinberg  1898  Helsfyr 
 • Hessel  Miller  1880  m  Helsfyr 
 • Mina  Miller  1890  k  Helsfyr 
 • Mordechai  Millenbach  1889  m  Helsfyr 
 • Riwka Chimesz  Millenbach  1892  Helsfyr 
 • Dobe  Millenbach  1913  Helsfyr 
 • Hersz  Millenbach  1915  Helsfyr 
 • Abraham  Millenbach  1916  m  Helsfyr 
 • Chaim  Millenbach  1927  Helsfyr 
 • Frimet  Millenbach  1932  Helsfyr 
 • Mendel  Obarzanek  1895  m  Helsfyr 
 • Ruchla Rosenbaum  Obarzanek  1900  Helsfyr 
 • Simcha  Obarzanek  1925  Helsfyr 
 • Jehoshua  Obarzanek  1932  Helsfyr 
 • Abraham Moshe  Recht  1882  m  Helsfyr 
 • Chana Ajdel  Recht  1892  Helsfyr 
 • Aron Beer  Recht  1916  Helsfyr 
 • Cerka  Recht  1921  Helsfyr 
 • Mordechai  Recht  1923  Helsfyr 
 • Natan  Recht  1926  Helsfyr 
 • Luzer  Recht  1932  Helsfyr 
 • Pinchas Wolf  Reisel  1881  Helsfyr 
 • Sonja Wigdorowicz  Reisel  1884  Helsfyr 
 • Laszlo  Roth  1909 
 • Leib  Szajnfeld  1881 
 • Rachel  Szajnfeld  1880 
 • Guta  Szajnfeld  1905 
 • Symche  Szajnfeld  1917 
 • Israel  Soltes  1895 
 • Fajga Rosenmann  Soltes  1898 
 • Dora  Soltes  1921 
 • Abraham  Soltes  1924 
 • Sara  Soltes  1926 
 • Joachim  Soltes  1928 
 • Albert  Schaefer  1879 
 • Fritz  Schaefer  1907 
 • Moshe  Thee  1885 
 • Eidel  Thee  1894 
 • Cyla  Thee  1897 
 • Kalman  Thee  1916 
 • Paulina  Thee  1928 
 • Hanna  Thee  1930 
 • Mordechaj  Wächter  1879 
 • Rebecca  Wächter  1881 
 • Bluma  Wächter Guttmann  1903 
 • David Elmelech  Wächter  1905 
 • Efraim  Wächter  1908 
 • Sara  Wächter Franzos  1914 
 • Menashe  Zimmermann  1888 
 • Chana  Zimmermann  1894 
 • Hermann  Zimmermann  1924 
 • Nathan  Bursztyn  1889 
 • Helena Baranek  Bursztyn  1890 
 • Simche  Gelber  1892 
 • Golde  Gelber  1894 
 • Jizchok Eizik  Gelber  1918 
 • Rachel  Gelber  1920 
 • Izrael  Gelber  1923 
 • Moses  Golombek  1885 
 • Gucia  Golombek  1895 
 • Cesia  Golombek  1921 
 • Samuel  Weinberger  1888 
 • Janka  Weinberger  1892 
 • Anna  Weinberger  1913  Helsfyr 
 • Rav. Josef  Weinberger  1915  Helsfyr 
 • Schlomo  Klein  1919  Helsfyr 
 • Marcus A.  Aborsch  1512  1869  Helsfyr 
 • Elka E.  Apelsin  0812  1878  Helsfyr 
 • Anna  Aronstam  2709  1907  Helsfyr 
 • Menasse  Aronstam  0607  1868  Helsfyr 
 • Sofie  Aronstam  2312  1915  Helsfyr 
 • Bertha  Arsch  2801  1882  Helsfyr 
 • Jacob Samuel  Arsch  0311  1915  Helsfyr 
 • Josef Abraham  Arsch  1402  1918  Helsfyr 
 • Moritz  Arsch  1506  1877  Helsfyr 
 • Sara Gitel  Arsch  0510  1908  Helsfyr 
 • Tancum  Arsch  0712  1885  Helsfyr 
 • Edda D. E.  Aschkanaze  1209  1904  Helsfyr 
 • Fanny F.  Aschkanaze  2905  1880  Helsfyr 
 • Sara S.  Aschkanaze  0307  1906  Helsfyr 
 • Glenny  Barchan  1906  1899  Helsfyr 
 • Marie  Basseches  0110  1883  Helsfyr 
 • Max  Basseches  0408  1879  Helsfyr 
 • Ada Abigal  Becker  2001  1922  Helsfyr 
 • David  Becker  2406  1898  Helsfyr 
 • David  Becker  0112  1900  Helsfyr 
 • Frida  Becker  2506  1900  Helsfyr 
 • Hermann H.  Becker  3007  1920  Helsfyr 
 • Hillel  Becker  1508  1885  Helsfyr 
 • Ida  Becker  1402  1917  Helsfyr 
 • Israel Josef  Becker  2605  1916  Helsfyr 
 • Judith  Becker  0208  1888  Helsfyr 
 • Louis  Becker  0601  1906  Helsfyr 
 • Mendel  Becker  1510  1862  Helsfyr 
 • Mina  Becker  2505  1869  Helsfyr 
 • Sam  Becker  0804  1841  Helsfyr 
 • Sara Feige  Becker  2005  1902  Helsfyr 
 • Wulf  Becker  1809  1907  Helsfyr 
 • Charles  Behak  1507  1878  Helsfyr 
 • Nils  behak  2703  1903  Helsfyr 
 • Annie L.  Benkow  3001  1895  Helsfyr 
 • Bernhard  Berenhaut  1905  1881  Helsfyr 
 • Gertrud  Berenhaut  1202  1884  Helsfyr 
 • Ruben  Berg  2001  1920  Helsfyr 
 • Marie  Berger  2404  1876  Helsfyr 
 • David  Bergmann  0902  1925  Helsfyr 
 • Else M.  Bergmann  1609  1922  Helsfyr 
 • Moses M.  Bergmann  0607  1896  Helsfyr 
 • Ruth  Bergmann  0802  1896  Helsfyr 
 • Adolf  Berkowitz  0604  1912  Helsfyr 
 • Betty  Berkowitz  0902  1913  Helsfyr 
 • David Isak  Bermann  0710  1899  Helsfyr 
 • Abraham  Bernstein  0111  1882  Helsfyr 
 • Gisela  Bernstein  2103  1888  Helsfyr 
 • Hermann  Bernstein  0105  1874  Helsfyr 
 • Mauritz G.  Bernstein  0104  1869  Helsfyr 
 • Paul  Bernstein  1110  1903  Helsfyr 
 • Rebekka L.  Bernstein  2704  1873  Helsfyr 
 • Richard  Bernstein  1209  1882  Helsfyr 
 • Samuel  Bernstein  1402  1886  Helsfyr 
 • Seiki  Bernstein  1005  1886  Helsfyr 
 • Sigmund  Bernstein  0708  1922  Helsfyr 
 • David H.  Bersohn  1012  1863  Helsfyr 
 • Isak M.  Bersohn  2312  1902  Helsfyr 
 • Markus A.  Bersohn  0112  1904  Helsfyr 
 • Benjamin  Bild  0806  1912  Helsfyr 
 • Herman  Bild  1808  1883  Helsfyr 
 • Ida  Bild  2507  1922  Helsfyr 
 • Leopold Lars  Bild  1010  1910  Helsfyr 
 • Phillip Moses  Bild  1402  1920  Helsfyr 
 • Thina  Bild  1507  1877  Helsfyr 
 • Otto Leo I.  Bing  0612  1883  Helsfyr 
 • Vesla Sara  Bjerke  2707  1920  Helsfyr 
 • Rebekka  Blatt  0105  1894  Helsfyr 
 • Selig  Blomberg  1002  1882  Helsfyr 
 • Anna  Bodd  0204  1908  Helsfyr 
 • Anna Rebekka  Bodd  0409  1929  Helsfyr 
 • Arvid Bjørn  Bodd  0605  1922  Helsfyr 
 • Bernhard Oskar  Bodd  1707  1912  Helsfyr 
 • Bjørn  Bodd  0601  1926  Helsfyr 
 • Isak  Bodd  2609  1927  Helsfyr 
 • Jacob  Bodd  2904  1894  Helsfyr 
 • Jente  Bodd  1409  1902  Helsfyr 
 • Kaja  Bodd  2405  1906  Helsfyr 
 • Leiser  Bodd  1007  1872  Helsfyr 
 • Liv  Bodd  0601  1926  Helsfyr 
 • Manja  Bodd  2809  1931  Helsfyr 
 • Mary Dora  Bodd  0605  1922  Helsfyr 
 • Moritz Meyer  Bodd  2506  1903  Helsfyr 
 • Rachel  Bodd  2011  1897  Helsfyr 
 • Salomon David  Bodd  1001  1899  Helsfyr 
 • Hanna Sofie  Bodd  2009  1913  Helsfyr 
 • Salomon  Bogomolno  2502  1891  Helsfyr 
 • Salomon  Bogomolno  0609  1925  Helsfyr 
 • Marie  Bogomolno  2412  1889  Helsfyr 
 • Alice  Borinsky  0607  1892  Helsfyr 
 • Paul Israel  Borinsky  2706  1881  Helsfyr 
 • Benzel  Braude  1510  1890  Helsfyr 
 • Bertha Sara  Braude  2108  1892  Helsfyr 
 • Marry  Braude  2106  1919  Helsfyr 
 • Isak Josef  Braude  2202  1914  Helsfyr 
 • Alex Karl  Claes  1601  1904  Helsfyr 
 • Arvid  Claes  1705  1935  Helsfyr 
 • Bertha  Claes  1302  1911  Helsfyr 
 • Daniel  Claes  1412  1905  Helsfyr 
 • Iris  Claes  0801  1930  Helsfyr 
 • Jan  Claes  0202  1938  Helsfyr 
 • Rubin  Claes  0504  1879  Helsfyr 
 • Sofie  Claes  0306  1879  Helsfyr 
 • Fritz  Cohn  2806  1885  Helsfyr 
 • Margot  Cohn  0208  1892  Helsfyr 
 • Lina  Dabrosin  1006  1891  Helsfyr 
 • Samuel  Dabrosin  1501  1887  Helsfyr 
 • Benno  Damelin  1110  1924 
 • Israel  Damelin  1407  1888 
 • Thora  Damelin  1004  1894 
 • Franz Gotthold  Daus  1611  1896 
 • Bernhard  Davidsen  2505  1892 
 • David  Davidsen  1301  1917 
 • John  Davidsen  1010  1935 
 • Michael  Davidsen  1704  1920 
 • Nina  Davidsen  2504  1895 
 • Ruth  Davidsen  0407  1924 
 • Sara  Davidsen  1612  1863  Helsfyr 
 • Simon  Davidsen  1301  1887  Helsfyr 
 • Herman D.  Dickman  2802  1910  Helsfyr 
 • Meyer F.  Dickman  1501  1881  Helsfyr 
 • Sigurd  Dickman  0911  1915  Helsfyr 
 • Moses Jacob  Dobkes  2412  1887  Helsfyr 
 • Kjell  Dobkes  1802  1923  Helsfyr 
 • David G.  Dsenselsky  0508  1895  Helsfyr 
 • Moritz W.  Dsenselsky  0202  1892  Helsfyr 
 • Arvid  Dworsky  0403  1923  Helsfyr 
 • Asbjørn  Dworsky  1012  1920  Helsfyr 
 • Rebekka  Dworsky  1408  1890  Helsfyr 
 • Rosa  Dworsky  1507  1891  Helsfyr 
 • Samuel  Dworsky  1410  1889  Helsfyr 
 • Tilly  Dworsky  2210  1919  Helsfyr 
 • Abraham  Egelstein  2705  1891  Helsfyr 
 • Borghild  Egelstein  2209  1921  Helsfyr 
 • Sonja Sara  Egelstein  1707  1894  Helsfyr 
 • Julius  Eidenbom  2703  1871  Helsfyr 
 • Walter  Einziger  2509  1905  Helsfyr 
 • Jacob  Eiris  2001  1920  Helsfyr 
 • Sonja Sofie  Eiris  2007  1916  Helsfyr 
 • Leon  Eisen  2811  1898  Helsfyr 
 • Carl Ludwig  Elias  1909  1891  Helsfyr 
 • Othilie  Epstein  0802  1895  Helsfyr 
 • Isak Jacob  Fein  2405  1882  Helsfyr 
 • Julius  Fein  1505  1885  Helsfyr 
 • Nathan  Fein  1404  1887  Helsfyr 
 • Rosi  Fein  0511  1892  Helsfyr 
 • Anna Sara  Feinberg  0202  1872  Helsfyr 
 • Clara  Feinberg  1009  1885  Helsfyr 
 • Elias  Feinberg  0709  1894  Helsfyr 
 • Herman  Feinberg  3006  1901  Helsfyr 
 • Martin  Feinberg  1602  1899  Helsfyr 
 • Rachel  Feinberg  0606  1922  Helsfyr 
 • David H. L.  Feinsilber  1010  1906  Helsfyr 
 • Hermann  Feldmann  0103  1918  Helsfyr 
 • Jacob  Feldmann  0304  1891  Helsfyr 
 • Rakel  Feldmann  0505  1891  Helsfyr 
 • Abraham  Fillander  1203  1879  Helsfyr 
 • Emanuel  Fischel  0503  1870  Helsfyr 
 • Erwin  Fischel  0708  1873  Helsfyr 
 • Grete  Fischel  0607  1911  Helsfyr 
 • Hans Erik  Fischel  0203  1919  Helsfyr 
 • Lisel  Fischel  1702  1889  Helsfyr 
 • Salo  Flanter  0911  1885  Helsfyr 
 • Solveig  Florence  2804  1904  Helsfyr 
 • Bernh. M.  Freidmann  3009  1887  Helsfyr 
 • Benjamin  Fridmann  0808  1896  Helsfyr 
 • Jacob  Fried  1705  1879  Helsfyr 
 • Ruben I.  Friedmann  1504  1898  Helsfyr 
 • Charles  Ganz  2904  1932  Helsfyr 
 • Fanny Synnøve  Ganz  1212  1934  Helsfyr 
 • Lea  Ganz  0702  1903  Helsfyr 
 • Marie  Ganz  1411  1868  Helsfyr 
 • Benjamin  Garmi  1507  1918  Helsfyr 
 • Gideon  Garmi  2510  1921  Helsfyr 
 • Bjørn J.  Gedanken  1705  1925  Helsfyr 
 • Hermann D.  Gedanken  1205  1922  Helsfyr 
 • Josef  Gedanken  0911  1893  Helsfyr 
 • Lilly  Gedanken  2201  1916  Helsfyr 
 • Lina  Gedanken  1504  1893  Helsfyr 
 • Henrik  Gettler  0112  1916  Helsfyr 
 • Herman  Gettler  2603  1885  Helsfyr 
 • Marie  Gettler  2804  1889  Helsfyr 
 • Sonja R.  Gettler  1303  1910  Helsfyr 
 • Svend  Gettler  2112  1912  Helsfyr 
 • Israel J.  Gittelsen  0909  1877  Helsfyr 
 • Ivar Max  Gittelsen  2008  1906  Helsfyr 
 • Lea  Gittelsen  1805  1872  Helsfyr 
 • Signe  Gittelsen  1011  1903  Helsfyr 
 • David  Glickmann  0501  1921  Helsfyr 
 • Sara  Glickmann  2702  1920  Helsfyr 
 • Alexander  Goldberg  0703  1905  Helsfyr 
 • Anna  Goldberg  2911  1879  Helsfyr 
 • David  Goldberg  1908  1879  Helsfyr 
 • Gustav  Goldberg  2803  1917  Helsfyr 
 • Marie  Goldberg  1708  1903  Helsfyr 
 • Rebekka  Goldenheim  2408  1883  Helsfyr 
 • Samuel  Goldstein  1612  1866  Helsfyr 
 • Alf A.  Goldwasser  2805  1927  Helsfyr 
 • Sigmund  Goldwasser  1206  1923  Helsfyr 
 • Simon  Goldwasser  2704  1890  Helsfyr 
 • Ahren  Gordon  1403  1928  Helsfyr 
 • Bernhard J.  Gordon  2211  1905  Helsfyr 
 • Doris  Gordon  1310  1934  Helsfyr 
 • Edith  Gordon  0811  1905  Helsfyr 
 • Leo  Gordon  0910  1932  Helsfyr 
 • Adolf  Gorwitz  0507  1884  Helsfyr 
 • Bjarne  Gorwitz  0507  1925  Helsfyr 
 • David  Gorwitz  0307  1919  Helsfyr 
 • Edel  Gorwitz  0909  1928  Helsfyr 
 • Elias  Gorwitz  0709  1911  Helsfyr 
 • Esther  Gorwitz  1001  1925  Helsfyr 
 • Hermann  Gorwitz  2704  1922  Helsfyr 
 • Ida  Gorwitz  2305  1916  Helsfyr 
 • Leopold  Gorwitz  2906  1915  Helsfyr 
 • Lina  Gorwitz  2705  1887  Helsfyr 
 • Phillip  Gosias  3003  1883  Helsfyr 
 • Israel  Gross  1007  1878  Helsfyr 
 • Felix  Gruder  2604  1904  Helsfyr 
 • Helga  Grün  2406  1892  Helsfyr 
 • Emil  Gunst  2110  1891  Helsfyr 
 • Gjertrud E.  Gunst  1510  1930  Helsfyr 
 • Lilly  Gunst  0810  1911  Helsfyr 
 • Fritz  Hammerslag  2011  1888  Helsfyr 
 • Toni  Hammerslag  1012  1896  Helsfyr 
 • Clothilde S.  Hanauer  2911  1882  Helsfyr 
 • Julius  Heilbuth  1004  1863  Helsfyr 
 • Rosalie  Heilbuth  2209  1868  Helsfyr 
 • Liebali  Hirsch  2104  1922  Helsfyr 
 • Stephanie  Hirsch  1010  1875  Helsfyr 
 • Meta  Hirschberg  0405  1865  Helsfyr 
 • Tony T.  Hirschberg  0205  1883  Helsfyr 
 • Anna  Hurwitz  3005  1890  Helsfyr 
 • Arvid M.  Hurwitz  3001  1922  Helsfyr 
 • Benno  Hurwitz  2204  1922  Helsfyr 
 • Bernh. J.  Hurwitz  2507  1877  Helsfyr 
 • Fredrik  Hurwitz  1210  1928  Helsfyr 
 • Gabriel  Hurwitz  2408  1889  Helsfyr 
 • Jacob  Hurwitz  0702  1916  Helsfyr 
 • Jenny  Hurwitz  1001  1907  Helsfyr 
 • Jenny  Hurwitz  0212  1922  Helsfyr 
 • Josef  Hurwitz  3105  1922  Helsfyr 
 • Klara  Hurwitz  2012  1880  Helsfyr 
 • Marcus M.  Hurwitz  1510  1899  Helsfyr 
 • Marie  Hurwitz  0712  1911  Helsfyr 
 • Meyer  Hurwitz  2801  1916  Helsfyr 
 • Salomon  Hurwitz  1008  1910  Helsfyr 
 • Therese  Hurwitz  0310  1899  Helsfyr 
 • Hans Paul W.  Huszar  3107  1914  Helsfyr 
 • Aron  Isaksen  1309  1905  Helsfyr 
 • Benjamin  Isaksen  2304  1905  Helsfyr 
 • Hermann  Isaksen  0406  1908  Helsfyr 
 • Leiser I.  Isaksen  1508  1875  Helsfyr 
 • Jacob I.  Kerner  2101  1886  Helsfyr 
 • Carl L.  Kirschner  2808  1865  Helsfyr 
 • Ernst  Knøpfler  3006  1906  Helsfyr 
 • Helene  Knøpfler  0904  1915  Helsfyr 
 • Leopold  Knøpfler  0804  1933  Helsfyr 
 • Odd  Knøpfler  0205 
 • Benjamin  Koklin  1210 
 • Emil  Koklin  1711 
 • Ida  Koklin  1506 
 • Julius  Koklin  3107 
 • Henrik  Kolnitzansky  0111 
 • Beer  Komnick  0104 
 • Jakob  Komnick  2310 
 • Julie  Komnick  Mollet  2312  k 
 • Ephr. W.  Koritzinsky  2006 
 • Eugen  Kraus  1201  1909  Helsfyr 
 • Gisela  Kreilisheim  1012  1879  Helsfyr 
 • Jakob  Krieger  0109  1899  Helsfyr 
 • Klara  Krieger  2703  1906  Helsfyr 
 • Jenny  Krim  2108  1901  Helsfyr 
 • Anna  Kronik  0510  1891  Helsfyr 
 • Arne  Kronik  2109  1924  Helsfyr 
 • Bernhard  Krupp  2303  1916  Helsfyr 
 • Herman  Krupp  0101  1913  Helsfyr 
 • Isak  Krupp  1505  1905  Helsfyr 
 • Jan I.  Krupp  2807  1942  Helsfyr 
 • Leopold  Krupp  2312  1911  Helsfyr 
 • Moses  Krupp  2304  1885  Helsfyr 
 • Rachel  Krupp  1008  1907  Helsfyr 
 • Frida  Krømer  0804  1902  Helsfyr 
 • Adolf  Kraast  1801  1890  Helsfyr 
 • Abel  Lahn  1510  1892  Helsfyr 
 • Herman  Lahn  1401  1920  Helsfyr 
 • Oscar E.  Lahn  0108  1923  Helsfyr 
 • Haakon  Laksow  2907  1911  Helsfyr 
 • Herman  Landau  2001  1878  Helsfyr 
 • Anna  Lasnik  1911  1911  Helsfyr 
 • Dora  Lasnik  1010  1888  Helsfyr 
 • Elias  Lasnik  2412  1887  Helsfyr 
 • Kathe R.  Lasnik  1310  1927  Helsfyr 
 • Simon  Lefkowitz  1205  1883  Helsfyr 
 • Bernhard  Leimann  2409  1897  Helsfyr 
 • Dina  Leimann  1911  1903  Helsfyr 
 • Isak  Leimann  1212  1869  Helsfyr 
 • Martha  Leimann  1009  1885  Helsfyr 
 • Dora  Lemkow  2511  1894  Helsfyr 
 • Ethel F.  Lemkow  2604  1920  Helsfyr 
 • Sigrid de  Lemos  0803  1883  Helsfyr 
 • Martha  Leopold  2003  1882  Helsfyr 
 • Benjamin  Lewenstein  0110  1891  Helsfyr 
 • Heimann  Lewenstein  1006  1920  Helsfyr 
 • Meier B.  Lewenstein  1001  1915  Helsfyr 
 • Salomon  Lewenstein  2811  1916  Helsfyr 
 • Sara  Lewenstein  1510  1887  Helsfyr 
 • Benjamin M.  Lewenthal  3110  1909  Helsfyr 
 • Berit  Lewenthal  0608  1934  Helsfyr 
 • Esther  Lewenthal  1108  1913  Helsfyr 
 • Flora  Lewenthal  2009  1878  Helsfyr 
 • Isaac  Lewenthal  2706  1889  Helsfyr 
 • Karl  Levin  1511  1887  Helsfyr 
 • Leonard E.  Levin  3008  1908  Helsfyr 
 • Lisa  Levin  1804  1896  Helsfyr 
 • Sigurd  Levin  3103  1898  Helsfyr 
 • Aron  Levinsohn  0902  1900  Helsfyr 
 • Mina  Levinsohn  2506  1987  Helsfyr 
 • Mina M.  Levinsohn  2503  1870  Helsfyr 
 • Moses  Levinsohn  0706  1866  Helsfyr 
 • Anna  Levinson  1410  1919  Helsfyr 
 • Bernhard  Levinson  2501  1889  Helsfyr 
 • Herman  Levinson  0801  1918  Helsfyr 
 • Johanne  Levinson  0301  1887  Helsfyr 
 • Rosa  Levinson  0401  1924  Helsfyr 
 • Salomon  Levinson  1508  1889  Helsfyr 
 • Samuel  Levinson  1310  1920  Helsfyr 
 • Simon  Levinson  2706  1913  Helsfyr 
 • Eugen  Lewin  2404  1883  Helsfyr 
 • David  Libowitz  0804  1886  Helsfyr 
 • Fritz  Loewy  2711  1898  Helsfyr 
 • Elfride  Lomnitz  1312  1885  Helsfyr 
 • Felix G.  Lomnitz  2911  1884  Helsfyr 
 • Salomon  Lurje  2812  1888  Helsfyr 
 • Leo  Løgaard  2308  1912  Helsfyr 
 • Kurt  Løwidt  1405  1921  Helsfyr 
 • Fritz G.  Løwy  1208  1870  Helsfyr 
 • Else  Magnus  0903  1869  Helsfyr 
 • Gertrude  Magnus  2902  1904  Helsfyr 
 • Ruth  Maier  1011  1920  Helsfyr 
 • Max A.  Mankowitz  3010  1892  Helsfyr 
 • Isak L.  Mariason  2109  1889  Helsfyr 
 • Jette L.  Markus  1302  1898  Helsfyr 
 • Leif S.  Markus  2008  1919  Helsfyr 
 • Liv  Markus  2301  1925  Helsfyr 
 • Ragnar  Markus  0302  1937  Helsfyr 
 • Selik  Markus  2305  1882  Helsfyr 
 • Sylvia  Markus  1011  1922  Helsfyr 
 • Anna  Matulsky  1612  1897  Helsfyr 
 • Carl H.  Matulsky  1503  1882  Helsfyr 
 • Charl.  Meieranovsky  1607  1915  Helsfyr 
 • Moritz  Meieranovsky  2511  1881  Helsfyr 
 • Rosa  Meieranovsky  0505  1880  Helsfyr 
 • Jack  Meiran  2012  1905  Helsfyr 
 • Elinor  Meiran  1009  1857  Helsfyr 
 • Julius  Medvedeff  0305  1884  Helsfyr 
 • Ludwig  Melzer  0703  1886  Helsfyr 
 • Esther  Mendel  2505  1914  Helsfyr 
 • Harry I.  Mendel  1007  1918 
 • Herman  Mesner  1205  1911 
 • Martin  Meszansky  2911  1904 
 • Heinz  Michel  2803  1910 
 • Herman  Millamed  3005  1866 
 • Josef  Minster  0505  1916 
 • Mina  Minster  1001  1893 
 • Rolf E. W  Mogelovsky  2109  1889 
 • Moritz  Mollet  2406  1891  Auschwitz 
 • Aksel  Moritz  1508  1906 
 • Ben A.  Moritz  0104  1911  Helsfyr 
 • Ester  Moritz  1705  1909  Helsfyr 
 • Johny C.  Moritz  2607  1937  Helsfyr 
 • Leif A.  Moritz  2904  1933  Helsfyr 
 • Rakel  Moritz  0504  1878  Helsfyr 
 • Sara  Moritz  1501  1904  Helsfyr 
 • Sonja E.  Moritz  0109  1911  Helsfyr 
 • Berta  Müller  1103  1932  Helsfyr 
 • Syla C.  Müller  2702  1907  Helsfyr 
 • Oskar  Müller  1006  1928  Helsfyr 
 • Gutman  Nachemsohn  2504  1879  Helsfyr 
 • Hanna  Nachemsohn  1001  1898  Helsfyr 
 • Henry  Nachemsohn  1008  1916  Helsfyr 
 • Samuel  Nachemsohn  1010  1913  Helsfyr 
 • Einar  Nathan  2312  1886  Helsfyr 
 • Selma V.  Nathan  2303  1888  Helsfyr 
 • Ida  Oster  0908  1885  Helsfyr 
 • Max  Oster  0112  1884  Helsfyr 
 • Miriam  Oster  3112  1918  Helsfyr 
 • Rebekka  Oster  2010  1914  Helsfyr 
 • Isja  Pajkin  0111  1891  Helsfyr 
 • Ivar  Pajkin  0306  1926  Helsfyr 
 • Isak  Pickelner  1702  1889  Helsfyr 
 • Ruben  Pinkowitz  1702  1889  Helsfyr 
 • Salomon  Pinkowitz  0601  1896  Helsfyr 
 • Michael W.  Pintzow  2406  1910  Helsfyr 
 • Ruben  Pintzow  1103  1914  Helsfyr 
 • Samuel I.  Pintzow  1312  1878  Helsfyr 
 • Elias  Plavnik  1408  1915  Helsfyr 
 • Oskar  Plavnik  2501  1919  Helsfyr 
 • Salomon L.  Plavnik  1801  1872  Helsfyr 
 • Gabriel  Plesansky  1207  1894  Helsfyr 
 • Isak  Plesansky  0605  1892  Helsfyr 
 • Mauritz  Plesansky  2805  1924  Helsfyr 
 • Mina  Plesansky  0705  1932  Helsfyr 
 • Rosa  Plesansky  0602  1894  Helsfyr 
 • Sem  Plesansky  0401  1930  Helsfyr 
 • Marie  Popper  2401  1907  Helsfyr 
 • Herman H.  Rabinowitsch  3001  1891  Helsfyr 
 • Moritz  Rabinowitsch  2009  1887  Helsfyr 
 • Benno  Ramson  2810  1876  Helsfyr 
 • Edith  Raphael  0808  1907  Helsfyr 
 • Joseph  Raskow  2509  1903  Helsfyr 
 • Anna F.  Reichmann  2302  1910  Helsfyr 
 • Arne  Reichmann  1802  1922  Helsfyr 
 • David M.  Reichmann  2008  1916  Helsfyr 
 • Edith  Reichmann  1608  1918  Helsfyr 
 • Gerhard  Reichmann  2105  1942  Helsfyr 
 • Nathan  Reichmann  0706  1888  Helsfyr 
 • Hans  Reichmann  2909  1916  Helsfyr 
 • Harry  Reichmann  2511  1940  Helsfyr 
 • Jakob  Reichmann  1303  1887  Helsfyr 
 • Jeanette  Reichmann  0806  1887  Helsfyr 
 • Abel  Reiff  1711  1893  Helsfyr 
 • Cecilie  Reiff  1705  1910  Helsfyr 
 • Leopold W.  Reiff  2101  1887  Helsfyr 
 • Johan  Reiss  2507  1929  Helsfyr 
 • Robert  Reiss  1905  1928  Helsfyr 
 • Arthur  Rosenberg  1505  1899  Helsfyr 
 • Elly  Rosenberg  0107  1904  Helsfyr 
 • Ignatz  Rosenberg  1207  1874  Helsfyr 
 • Rosa  Rosenberg  0501  1880  Helsfyr 
 • Lesser  Rosenblum  2307  1880  Helsfyr 
 • Felix  Rosenstock  0101  1895  Helsfyr 
 • Mathilde  Rothenberg  2701  1891  Helsfyr 
 • Rosa  Rothschild  2010  1895  Helsfyr 
 • Willie  Rotkopf  1708  1903  Helsfyr 
 • Leopold  Rottmann  2005  1917  Helsfyr 
 • Max W.  Rottmann  2504  1890  Helsfyr 
 • Sara  Rottmann  0306  1892  Helsfyr 
 • Aleksander  Rouff  0601  1881  Helsfyr 
 • Bertha  Rouff  0601  1887  Helsfyr 
 • Isidor  Rubinstein  2803  1909  Helsfyr 
 • Molly  Rubinstein  2408  1913  Helsfyr 
 • Oscar  Rubinstein  2004  1885  Helsfyr 
 • Rosa  Rubinstein  0202  1889  Helsfyr 
 • Victor  Rubinstein  2611  1922  Helsfyr 
 • Elias  Sachnowitz  1810  1891  Helsfyr 
 • Frank  Sachnowitz  0802  1925  Helsfyr 
 • Frida  Sachnowitz  2107  1923  Helsfyr 
 • Israel  Sachnowitz  3103  1880  Helsfyr 
 • Marie  Sachnowitz  1104  1919  Helsfyr 
 • Martin  Sachnowitz  1010  1910  Helsfyr 
 • Rita  Sachnowitz  0108  1915  Helsfyr 
 • Samuel  Sachnowitz  0812  1912  Helsfyr 
 • Eva  Salit  1503  1882  Helsfyr 
 • Mary  Salit  2803  1903  Helsfyr 
 • Elly  Salomon  2307  1910  Helsfyr 
 • Anna  Samersov  1505  1889  Helsfyr 
 • Rachel  Samersov  0606  1916  Helsfyr 
 • Rudolf  Samersov  2106  1919  Helsfyr 
 • William  Samersov  1311  1926  Helsfyr 
 • Julius  Samuel  1912  1902  Helsfyr 
 • Abraham  Sangwill  1007  1894  Helsfyr 
 • John  Scelofsky  2105  1887  Helsfyr 
 • Adolf  Schacht  1306  1918  Helsfyr 
 • Harry  Schacht  1004  1923  Helsfyr 
 • Olga  Schacht  1512  1892  Helsfyr 
 • Salomon  Schacht  2603  1921  Helsfyr 
 • Hanna  Schapow  1503  1900  Helsfyr 
 • Isak  Schapow  1210  1896 
 • Jette  Schapow  2012  1900 
 • Julius  Schapow  1208  1922 
 • Lina  Schapow  0212  1901 
 • Salomon  Schapow  0602  1892 
 • Sara  Schapow  0308  1907 
 • Alexander  Scharff  0104  1882 
 • Aron  Scharff  0104  1886 
 • Bjørn  Scharff  1405  1940 
 • Herman  Scharff  3004  1911 
 • Idar  Scharff  1108  1941  Helsfyr 
 • Jakob  Scharff  2610  1908  Helsfyr 
 • Jessy  Scharff  2104  1921  Helsfyr 
 • Julius  Scharff  0209  1914  Helsfyr 
 • Lisa  Scharff  2804  1919  Helsfyr 
 • Mina  Scharff  1502  1914  Helsfyr 
 • Josef  Schechter  0207  1892  Helsfyr 
 • Benjamin  Scheer  1007  1909  Helsfyr 
 • Carl  Scheer  1405  1906  Helsfyr 
 • Fanny  Scheer  2804  1901  Helsfyr 
 • Harry  Scheer  1909  1913  Helsfyr 
 • Leonard  Scheer  1204  1919  Helsfyr 
 • Olga  Scheer  1507  1862  Helsfyr 
 • Charles  Schermann  3112  1915  Helsfyr 
 • Motitz  Schermann  1812  1889  Helsfyr 
 • Oskar  Schermann  1901  1925  Helsfyr 
 • Willy  Schermann  1411  1918  Helsfyr 
 • Frida  Schiff  2012  1878  Helsfyr 
 • Moritz  Schimberg  1012  1888  Helsfyr 
 • Esther  Schuchad  1306  1890  Helsfyr 
 • Hermann  Schulmann  1203  1917  Helsfyr 
 • Jenny  Schulmann  1707  1920  Helsfyr 
 • Frida  Segal  2911  1882  Helsfyr 
 • Miriam  Segal  2701  1917  Helsfyr 
 • Tonny  Segal  2710  1918  Helsfyr 
 • Rudolf  Selig  1702  1921  Helsfyr 
 • Erik O.  Seligmann  1909  1913  Helsfyr 
 • Luise  Seligmann  1503  1893  Helsfyr 
 • Richard  Seligmann  0107  1884  Helsfyr 
 • Rolf  Seligmann  2309  1920  Helsfyr 
 • Hanna  Selikowitz  1607  1901  Helsfyr 
 • Sara  Selikowitz  2004  1880  Helsfyr 
 • Essayas  Senderowitz  2512  1885  Helsfyr 
 • Rakel  Senderowitz  1310  1883  Helsfyr 
 • Joseph  Siew  0204  1876  Helsfyr 
 • Sara  Siew  1406  1890  Helsfyr 
 • Felix  Silber  1506  1875  Helsfyr 
 • Feodossi  Silber  0307  1876  Helsfyr 
 • Bertha  Smith  0610  1904  Helsfyr 
 • Finn  Smith  0609  1911  Helsfyr 
 • Hans L.  Smith  2004  1877  Helsfyr 
 • Israel  Smith  2510  1882  Helsfyr 
 • Paul I.  Spielmann  1111  1904  Helsfyr 
 • Sofie  Springmann  2602  1896  Helsfyr 
 • Harry  Steinmann  1001  1920  Helsfyr 
 • Arne  Steinsapir  2010  1937  Helsfyr 
 • Fanny  Steinsapir  0710  1907  Helsfyr 
 • Judit  Steinsapir  1809  1875  Helsfyr 
 • Leopold  Steinsapir  1505  1869  Helsfyr 
 • Moritz  Steinsapir  2412  1906  Helsfyr 
 • Robert  Steinsapir  0110  1909  Helsfyr 
 • Markus  Stiris  1004  1922  Helsfyr 
 • Salomon  Tomsinsky  1612  1891  Helsfyr 
 • Karoline  Trebitsch  0309  1880  Helsfyr 
 • Claire  Turkheimer  0304  1879  Helsfyr 
 • Fritjof  Turkheimer  2702  1907  Helsfyr 
 • Isak  Ullmann  1508  1892  Helsfyr 
 • Paul  Ullmann  2712  1916  Helsfyr 
 • Ruben  Ullmann  1312  1918  Helsfyr 
 • Herman  Valner  0911  1888  Helsfyr 
 • Johnny  Weiner  1504  1920  Helsfyr 
 • Lina  Weiner  1808  1898  Helsfyr 
 • Nathan  Weiner  0110  1898  Helsfyr 
 • Pauli  Weiner  1505  1925  Helsfyr 
 • Arthur  Watchman  1906  1926  Helsfyr 
 • Florence  Watchman  2404  1892  Helsfyr 
 • Philip  Watchman  0806  1885  Helsfyr 
 • Josef  Weinberg  1508  1885  Helsfyr 
 • Friedrich  Weiner  2803  1873  Helsfyr 
 • Ida  Weiner  0103  1879  Helsfyr 
 • Bertha  Weinstock  0304  1895  Helsfyr 
 • Fanny  Weinstock  1008  1893  Helsfyr 
 • Jenny  Weinstock  2006  1939  Helsfyr 
 • Josef  Weinstock  2110  1908  Helsfyr 
 • Sara  Weinstock  1212  1909  Helsfyr 
 • Stephan  Weiss  0704  1903  Helsfyr 
 • Bernhard  Wilk  0510  1883  Helsfyr 
 • Paul  Wolf  1510  1885  Helsfyr 
 • Elias  Wolkof  0603  1923  Helsfyr 
 • Doris  Wulff  1902  1938  Helsfyr 
 • Harry  Wulff  0110  1906  Helsfyr 
 • Olga  Wulff  1704  1911  Helsfyr 
 • Heintz  Zilsel  2208  1917  Helsfyr 
 • Ernst  Adler  0309  1910  Helsfyr 
 • Tor Abraham  Friedmann  2306  1921  Helsfyr 
 • Tibor  Graf  2509  1903  Helsfyr 
 • Albert Fr. Wilhelm  Hammer  0806  1892  Helsfyr 
 • Fritz Robert  Mankiewicz  2807  1872  Helsfyr 
 • Leonard Bernhard  Ornstein  2307  1868  Helsfyr 
 • Anna  Schuster  1501  1904  Helsfyr 
 • Johann  Schuster  3112  1926  Helsfyr 
 • Rosa  Schuster  1108  1930  Helsfyr 
 • Herman  Smith  1302  1907  Helsfyr 

Nærmere opplysninger kan finnes om de avdøde her; https://www.vg.no/spesial/2015/vaare_falne/index.php?

Døde i Auschwitz; https://www.vg.no/spesial/2015/vaare_falne/index.php?place=Auschwitz,%20Polen

Se også

Kilder

 • Wikipedia
 • Gravminner i Norge