WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


J.K.Boyesen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

[[Bilde:|thumb|J.K. Boyesen]] J.K. Boyesen(5.1.1854 i Kongsberg- USA ) var sønn av Infanterikaptein og lærer ved sjøkrigsskolen, Sarolf Fredrik Boyesen (1817–94) og Hanna Helene Tveten (1828–59). Bror av Alf E.Boyesen og Hjalmar Hjorth Boyesen.

Gift

Barn;

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Henric Cavling forteller;

Hr. J. K. Boyesen, en Broder af den bekjendte Forfatter Hjalmar Hjorth Boyesen, er født paa Kongsberg den 5. Januar 1854, og kom til Amerika sammen med sin Broder i 1869. Han studerede først i tre Aar ved Urban Universitet i Ohio, hvor hans Broder var Lærer, derefter ved Chicago Universitets juridiske Fakultet, hvor han tog Eksamen 1874; han fik Sagforerbevilling og oparbejdede sig i Løbet af et Par Aars Tid en betydelig Praksis blandt Norske i Chicago, og blev efterhaanden en af Chicagos mest ansete Advokater. Han blev i 1887 udnævnt til Master-in-chancery ved Retten i Chicago, og havde som saadan at undersøge og aflægge Rapport om de faktiske Forhold i alle Sager, som af Dommeren blev henvist til ham. Han opgav denne Stilling i 1893 og traadte ind som Medlem i et af Chicagos storste Sagførerfirmaer „Dexter, Herrick & Allen“, som efter den Tid er „Herrick, Allen & Boyesen“; dette Firma har sine fleste Klienter blandt Jernbanekompagnier og andre store Korporationer. Efter den norske Regjerings Anmodning dannede Hr. Boyesen i 1893 en Komité for at repræsentere Norge under Chicagoudstillingen ved Siden af den officielle Kommissær, Hr. Chr. Ravn.

I Politiken er Hr. Boyesen Demokrat, men han vilde ikke have noget med Bryan og Frisolvmændene at gjöre. Under Clevelands Kandidatur rejste han rundt og „stumpede“ Illinois, Wisconsin, Michigan og Indiana til Fordel for Cleveland, idet han undertiden talte paa Norsk, men for det meste paa Engelsk. Hr. Boyesen har flere Gange været i Norge, interesserer sig for norsk Kunst, og ved festlige Anledninger, som 17. Maj og lignende, er han gjerne en af Festtalerne. Han har to sønner, den ene (i 1897) 12, den anden 9 Aar gammel.

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Kilde