WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jan Paul Breida

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jan Paul Breida
Jan Paul Breidas bisettelse

Jan Paul Breida (født 9. juni 1937 på Hitra, død 24. januar 2023 i Trondheim). Gift med Eva, barn: Lasse og Frode.

Jan P. Breda var lektor i historie, bosatt på Charlottenlund i Trondheim.

Jan P. Breida har skrevet en rekke historiske artikler med tema fra Trondheim og Strinda. I årbokserien Strinda den gang da har Jan P. Breida skrevet:
Årbok 2021: Veiskillet. Møteplassen på Moholt 1940-1969
Årbok 2019: «Veiskillet»- Storstua på Moholt 1896-1939
Årbok 2018: Fra Charlottenlund til Kvitsjøen. Historien om Kong Raud.
Årbok 2017: Anton Julius Sand - en lege uten grenser.
Årbok 2015: Jernbanen til Jonsvatnet. Drømmen om "Jonsvandsbanen ". Friluftsliv og samferdsel i Strinda 1900-1920.
Årbok 2014: General Schmettows dagbok 1814
Arbok 2014: Første demografiske valg i Strinda
Årbok 2013: Rotvoll i Grevens tid
Årbok 2013: I Grevens spor. Botaniske vandringer i Rotvollparken
Årbok 2012: Ullstrømper til Afrika. Glimt fra misjonens barndom i Strinda
Årbok 2011: Reitgjerdet pleiestiftelse for spedalske- et 150-årsminne
Årbok 2010: Bare en fattig husmann-en historie om husmannskår, standsskille og maktmisbruk

Jan P. Breida ble tildelt æresmedlemsskap i Strinda historielag på årsmøtet 24. oktober 2018.

Leder i Strinda historielag Jan Habberstad minnes vårt æresmedlem slik:

Jan P. Breida var foreningens klart mest produktive forfatter og bidragsyter til foreningens årbok. I perioden 2007 til 2021 ble hele 14 omfattende og detaljrike artikler trykket i vår årbok. Jan Breida skrev om noen av de mest sentrale temaer i vårt område, artikler som spenner over en lang tidsperiode. Noen av hans fortellinger er også sentrale i Trondheims og også i Norges historie.

Vi takker for samarbeidet og lyser fred over Jan Pauls minne.