WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johan Carl Michaelsen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Maler og stukkatør Johan Carl Christian Michaelsen (Michelsen), ( ca 1750 - tidligst 1803) var født i Rendsburg i Holstein. Hans personalhistoriske forhold er ennu ikke opklart. Han finnes i folketellingen 1801 hverken i Bergen eller i Stryn (hvor han det år malte en altertavle,).

Bispegården i 2013. Foto: Jan Habberstad

Michaelsen arbeidet vesentlig i Trondheim og Bergen . Første sikre dato er 24.9. 1773, et avertissement i "Trondhiems Adresse-Contoirs Efterretninger" , hvor han meddeler at han har fullført et arbeide for Møllmann, som eide den senere Harmoniens gård . Derefter kjennes ikke signerte arbeider av ham før 1780, da han utfører interiørdekorasjoner i Knudtzongården i Kristiansund . Men der tilskrives ham en del utsmykningsarbeider i Trondheim, således Stiftsgården, Hornemanngården, Bauckgården, rum i Bispegården, dekorasjoner på Ilsviken utenfor Trondheim. I årene 1781-83 har han utført signerte arbeider i Nordmøre og Romsdal : veggmalerier på Ranes i Surnadal, veggmalerier og portretter på Moldegård i Romsdal. Han skal desuten ha malt portretter til Tingvoll kirke på Nordmøre, og det samme til Nedstryn kirke i Nordfjord.

Michaelsens arbeider spenner over ganske vide felter. Han utfører veggmalerier, stukkarbeider, altertavler og portretter. Hans motivkrets er også ganske omfattende og består av bibelske billeder, genrebilleder fra samtiden, land kapsbilleder og prospekter. Hans teknikk er meget håndtverksmessig, ikke særlig følsom , hverken hvad strøk eller farve angår. Men det ferdige arbeide kan som helhet ha en meget kraflig og fin dekorativ virkning, og hans veggmalerier føier sig bra til arkitekturen med en god formatutfylning. Som portrettmaler er Michaelsen litt tørr og hård. M.s beste evner har vel fått sitt uttløp i stukkarbeidene. De er gjort med utmerket sans for proporsjoner og plastikkens kvantiteter, med et godt blik for helheten og en sikker hånd i detaljene.

Kilde

  • Borghild A. Frimanslund- Norsk biografisk leksikon