WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Johan Christopher Brun

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Johan Christopher Brun
Johan Christopher Brun (født 10. januar 1838 i Fredrikshald, død 30. oktober 1914 i Trondhjem) var apoteker ved Svaneapoteket.

Foreldre: Tollbetjent Lorens Christopher Brun (født 8. april 1797, død 27. november 1854) og Anne Regine Smidt (født 29. oktober 1798, død 9. september 1851).

Da familien flyttet til Trondhjem i 1849, ble han elev av byens realskole til 1853, disiplinerte ved Løveapoteket fra 1. mai 1853 til han 8. august 1856 avla medhjelperprøven for stadsfysikus Peter Tangen Lindeman. Etter å ha arbeidet 2 år ved samme apotek, tok han pharmaceutisk examen med godt 1. desember 1859. Han var så ansatt 1/2 år ved Rikshospitalets apotek i Christiania og i 4 år ved Svaneapoteket i Trondhjem, som han kjøpte 13. februar 1864.

10. mars 1864 fikk han bevilling til å drive det.

Han var i noen år formann i Trondhjems krets av N.A.F

I mange år var han medlem av hyens formannskap og representantskap, i flere år medlem av representantskapet for Norges Bank, av komiteen for Domkirkens restaurering 1867-72, og var styremedlem i flere banker og industrielle bedrifter. Som varamann for Venstre møtte han på Stortinget 1895 og 1897. Han hadde mange samfunnsinteresser og var æresmedlem i Trondhjems Arbeiderforening.

Han leverte ofte bidrag til fagpressen, og utga 1863 et historisk skuespill Magnus den gode, oppført på Trondhjems Teater 18. mars 1863. I 1876 Lidt om Kemiens Barndom, i Trondhjems Stiftsavis i 1881 Om Selvhjælp, Et foredrag i Trondhjems Arbeiderforening i Anledning av den nyopprettede Sygekasse. Senere utga han et historisk dikt Islændingen i Norge.

I 1899 ble han utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden. I N.A.T.s nekrolog over ham betegnes han som «en av vort lands mest kjendte og agtede kolleger. Brun var en idealist og en sympatisk elskværdig personlighet, som blev høit skattet av alle, som kom nærmere i berøring med ham».

Gift 15. juli 1863 i Trondhjem med Cecilie Georgine Hagen (født 14. november 1841 i Trondhjem, død 18. juni 1924) datter av kjøpmann Johan Fredrik Hagen og Eleonore Lysholm. Fru Brum drev apoteket med bestyrer til hun solgte det til svigersønnen August Nikolai Nissen i 1917. De hadde 6 barn, blant dem er Eleonore Christiane Brun gift med August Nikolai Nissen (neste innehaver av apoteket).

I 1872 kjøpte han landstedet Heimstad.

Han tok i 1886 et initiativ for å få området Ilevoldsparken beplantet som park. Parken ble anlagt i 1891 og stod ferdig tilvokst til byjubileet i 1897.

Kilde

  • Flood. Norges apothekere
  • St. Olaf 1847-1947
  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957.