WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Johan Jørgen Kinck

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Johan Jørgen Kinck

Johan Jørgen Kinck (12.10.1873 i Hamar - 1955 ) var sønn av bankchef i Hamar Bernt Magnus Kinck og Berthe Margrethe Hansen. Gift 1904 i Celle, Hanover med Barbra Abigael Hanssen (27.3.1879-), datter av besiktigelsesmann i Veritas Haakon Bruland Firdar Hanssen og Johanna Schartman. Far til Johan Kinck.

Johan Jørgen Kinck var elev ved Trondhjems tekniske læreanstalt. Uteksaminert 11895 på ingeniørlinjen.

1895-96 ved Kristiania veivesen. 1896-97 teknisk høiskole i Dresden. 1897-1904 ved Kristiania vand og kloakkvesen.

Fra 1.1.1905 eget konsulationkontor for vandbygningsarbeider, Kinck`s vandbygningskontor i Kristiania. Han blev straks Kristiania kommunes konsulent for vannfallene i Glomma, Nordmarken og Snarumelven, og fortsatte hermed til kommunen oprettet sitt eget kontor for sine vannfall. Kinck vant sig snart et landskjent og meget ansett navn som vannbygningskonsulent; blandt de mange større anlegg kan nevnes elektrisitetsverkene i Elverum, Ryfylke , Bodø.

Videre er der ved Kincks kontor planlagt en rekke reguleringsanlegg og ført tilsyn med bygning av mange vannforsyningsanleg for byer og tettbebyggede strøk i landkommuner, utfort planlegning av Aura- og Lilledalsvassdragenes utbygning, Høyangfallene, utvidelse av Tysse kraftanlegg (Hardanger), Eidefossen i Otta, anlegg i Orkla og Flisa m. fl. Ialt har der hittil vært behandlet flere hundre anlegg ved Kincks kontor. Kinck har skrevet adskillige avisartikler og vært medlem av flere av Ingeniørforeningen nedsatte komiteer, særlig vedrørende vassdragslovgivningen og nyttiggjøreIse av våre vannfall.

Kilde

  • 1. O. Alstad. Trondhjemsteknikernes matrikkel 1875-1915.
  • 2. O. Alstad. Tillegg til Trondhjemsteknikernes matrikkel 1932
  • 3. Hvem er hvem 1948
  • 4. Norsk biografisk leksikon bind VII side 329