WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Johan Løkhaug - grosserer

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Grosserer Johan Løkhaug
Grosserer Johan Løkhaug (7.2.1878 i Hustad- 9.8.1948) etablerte sin eksportforretning 1. mai 1909 i leide lokaler i Fjordgaten 22 i Fjordgata. Senere fikk firmaet kontorer i Thomas Angells gate 26, og lager i Kjøpmannsgata 45.

Forretningen omfattet bare sild og fisk de første årene, men i 1914 overtok firmaet et kommisjonslager for den Ankerske Marmorforretning i marmor som ble drevet ved siden av eksportforretningen inntil at kommisjonslagret var opphørt i Trondheim.

I årene 1905-1916 ble det drevet en betydelig eksport av fersk iset fetsild fra Trondheim til kontinentet av tyske firmaer som kjøpte opp silda direkte på fangstplassene. Johan Løkhaugs firma deltok også i dette. I 1912 ble man enig om å opprette et felles innkjøps- og salgskontor for de interesserte Trondhjemsfirmaer. Johan Løkhaug ble leder for kontoret inntil han i 1919 trakk seg ut. Kontorets virksomhet hadde til følge at tyskerne trakk seg ut av fersksildeksporten fra trondheim.

I 1924 overtok johan Løkhaug Trondhjems kommunale Fiskhandel og forandret bedriftens navn til Trondhjems Fiskhall hvorfra han solgte i detalj, særlig hvalkjøtt og levende fisk. I 1930 ble detaljforretningen i Ravnkloa nedlagt for bare å drive eksportforretning.

Kilder

  • Handelsboka for Trondheim 1946