WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Johan Sofus Widerøe

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Johan Sofus Widerøe
Direktør Johan Sofus Widerøe ( 6.12.1864 i Fitjar - 15.6.1930 ). Han tok sin medisinske embetseksamen i 1891. Gift 25.3.1903 med Signe Pauline Dahl (31.12.1875-5.7.1959), datter av kjøpmann Anders P. Dahl i Tondheim. Barn: Ivar Andreas Widerøe (24.4.1904-), Gunnar Ole Widerøe (27.5.1905-), Ingrid Kristine Widerøe (31.10.1906-), Marie Sofie Widerøe (15.7.1909-), Knut Eilert Widerøe (5.4.1910-).

I 1892 fikk han stilling som amanuensis hos distriktslege Eger i Indre Fosen. Sin kandidattjeneste gjorde han ved Rikshospitalet. Han kom til Rotvold asyl som assistentlege i 1894. Etter halvannet år der ble han distriktslege i Hemne, ett år senere reservelege ved Neevengaarden sinnsykeasyl i Bergen.

Han var tilbake som reservelege på Rotvoll i 1897 fram til 1908. Samtidig var han lege ved Ranheim Bruk og for arbeiderforeningene i Ranheim og Malvik. I april 1908 tiltrådte han som amtslege i Søndre Trondhjems amt, men allerede samme år ble han distriktslege i Lindaas. I 1912 ble han utnevnt til direktør ved Rønvik sinnsykeasyl i Bodin. Senere var han ett års tid ved Østmarka sykehus. Direktør ved Reitgjerdet asyl fra 1918-1923 ?. Ble så direktør ved Rotvoll i 1921 da han etterfugte Olaf Gustav Sollied - og fram til 1931 da han ble avløst av Torkel Arup Seip.

Kilde

  • 1. Helsedirektøren. Fortegnelse over leger, tannleger og veterinærer i Norge pr. 1. mars 1958
  • 2. Birger Kaada. Norges leger 1976
  • 3. Valborg Borgan og Gerd Søraa. Rotvoll 1872-1972
  • 4. Geni