WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Johs. Olsens Vognfabrikk

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Bil fra Johs. Olsens vognfabrikk
Buss fra Johs olsens vognfabrikk
Johs. Olsens Vognfabrikk, lå i Strandveien 7 A.

Fabrikken ble startet i 1894 av Johs. Olsen for fabrikasjon av hestekjøretøyer samt hovslageri. Da bilene kom i alminnelig bruk, ble det også karosseribygning som etter hvert kom til å oppta større og større plass i bedriftens arbeide. I 1930 gikk fabrikken over til bare å beskjeftige seg med karosserifabrikasjon. Dette skjedde samtidig med at bedriften gikk over til ny eier, herr Erling Broli.

Det første rutebilkarosseri som ble levert fra bedriften var til Fossesturuten i 1914. Fabrikasjonen omfatter alle slags karosserier, og det ble gjennom årene levert til hele det nordenfjelske Norge. For å nevne noen av de større rutebilselskaper bedriften har bygget for, kan en ta med Kristiansund-Opdal Auto A/S, Fylkesbilane Nordtrøndelag, A/S Polarbil, Vadsø osv.

Sykebilkarosserier levert firmaet også en hel del av, bl. a. til Orkdal sjukehus, Trondhjems sykehus, Hammerfest sykehus m. fl. Bedriften hadde i sin tid helt moderne maskinelt utstyr, og omfattet lakkeringsverksted, snekkerverksted, smie og salmakerverksted. I den første tiden var arbeidsstokken meget beskjeden, bare 3 til 4 mann, men firmaet beskjeftiget i 1949 15 mann.

Ble nedlagt omkring 1960. [1]

Referanse

  1. Trondheim byleksikon


Kilde

  • Det norske næringsliv. Fylkesleksikon for Sør-Trøndelag 1949