WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Jon Garstad

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Jon Garstad
Jon Larsen Garstad (26.11.1867 i Meråker - 3.5.1958) var sønn av gårdbruker Lars Thomassen Fundaune Garstad (1835-1901) og Ragnhild Pedersdatter Kirkeby (1840-1914). Gift 2.11.1899 i Trondhjem med Sigrid Holtermann (6.3.1873 i Trondhjem-), datter av Anders Pettersen Rambech Holtermann (1833-85) og Abel Margrethe Christine Carstens (1936-1919).

Jon Garstad tok telegrafisteksamen 1888. Maskiningeniør ved Trondhjems tekniske læreanstalt 1895. 1895, assistent stadsing. i Halden. Han studerte fra 1896 til 1898 ved den tekniske høiskolen i Darmstadt.

Jon Garstad ble i 1900 anleggsbestyrer ved Trondhjems Elektrisitetsverk og sporvei. Direktør fra 24.9.1901- 30.6.19371937. Formann i NIF Trondheim Avdeling 1912-13.

Medl. Vannfallslkom. 1911- 14, Tjenestemannskom. 1921-25, Norekom. 1917 og av diverse kommunale komiteer.

Jan Garstad er Ridder av St. Olavs orden 1. klasse 1926.

Kilde

  • 1. Trondhjems Elektrisitetsverk og Trondhjem Sporvei 1902-1927
  • 2. O. Alstad. Tillegg til Trondhjemsteknikernes matrikkel 1932.
  • 3. Den kongelige Sankt Olavs orden 1847-1947
  • 4. Hvem er hvem 1950
  • 5. Stig Kvaal og Astrid Wale. En spenningshistorie. Trondheim energiverk gjennom et århundre.