WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jon Jullum

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jon Jullum i 2017. Foto i Bladet. no fra Prestegårdshagen i Stjørdal

Jon Jullum (1937-),

Jon Jullum er utdannet sivilagronom/bedriftsøkonom.

Ansatt i Gartnerhallen Trøndelag fra 1969 til 1984, fra 1971 som disponent. Var deretter disponent i Stjørdal Samvirkelag fra 1984 fram til pensjon i 2000.

Aktiv i mange organisasjoner som styremedlem/ styreleder bl.a. i Trøndersk landbruk, bondelag, historielag, Foreningen Norden, pensjonistforeninger, prosjektorganisasjoner i tilknytting til min utdanningsbakgrunn og partipolitiske organisasjoner.

Har hatt artikler i årbøker for historielaga i Stjørdal og Gran på Hadeland foruten Strinda, har vært hovedansvarlig for flere hefter vedr. prosjektene, bl.a. om Prestegårdshagen Værnes og prost Heyerdahl som anla den 15 da store parken i 1825, samt jubileumsberetninger både for Gartnerhallen Trøndelag og Stjørdal Samvirkelag.


Publikasjoner for Strinda historielag