WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jonsvandets Kvindeforening for Hedningemissionen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jonsvandets Kvindeforening 1973

Jonsvandets Kvindeforening for Hedningemissionen ble stiftet 1861 og hadde 50-årsjubileum søndag 23. juli 1911 på Jonsvannets meieris sal. Ca. 170 møtte fram.

Adresseavisen skrev dette 24. juli 1911

Jonsvandets kvindeforening for hedningemissionen feiret igaar sit 50-aarsjubileum paa Jonsvandets meieris sal.
Der var ca. 170 mennesker tilstede, deriblandt mange fra Trondhjem, Bratsberg, Ranheim og andre dele av bygden.

Festen var særdeles vellykket og hyggelig. Fru lærer Bjørgnm ønsket paa foreningens vegne de tilstedeværende velkommen. Pastor Smith holdt en utmerket festtale.

To av de kvinder som for 50 aar siden var med at stifte foreningen, nemlig Johetta Stokdalen og Martha Jervan, lever fremde- les. Den ene av dem hadde skrevet en beretning om hvordan foreningen kom istand. Denne beretning blev oplæst av postor Smith.

Lærer Røstad, som ogsaa levet den gang foreningen stiftedes, talte om forholdene paa den tid. Pastor Castberg og et par andre herrer talte ogsaa.
Desuten var der sang og rikelig beværtning.
Festen begyndte kl. 4 om ettermiddagen og varte til i 10—11-tiden om kvelden.

Se også

Kilde

  • Adresseavisen 24. juli 1911