WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Jonsvatnet

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Jonsvatnet
Foto: Trondheim kommune
Jonsvatnet(1907)
Foto: Trondheim Byarkiv
Jonsvatnet er en innsjø som nå ligger i kommunene Trondheim og Malvik i Sør-Trøndelag (tidligere Strinda kommune).

Det gamle navnet på sjøen var ifølge Aslak Bolts jordebok Jerfir.

Jonsvatnet har i en årrekke vært industrivannkilde for Ranheim Papirfabrikk.

Innsjøen er hoved-drikkevannskilde for Trondheim kommune. Vannforekomst 123-910-L. Jonsvatnet består av flere deler. Ved utløpet ligger Litjvatnet som er avsnørt ved en terskel fra Storvatnet. I sør-vest ligger Kilvatnet som har et smalt løp mellom seg og Storvatnet ved Odden. Jonsvatnet ble drikkevatn for Trondheim i 1964. Dette året ble det inngått en rettslig bindende avtale mellom Trondheim kommune og grunneierne, det såkallte "Jonsvannsskjønnet". Det regulerte grunneiernes rettigheter og gir f.eks. fortsatt årlige erstatninger for rettigheter de avsto som en del av skjønnet. Senere har en del av skjønnet blitt utdatert som følge av nyere nasjonal lovgivning. Det har ført til at kommunen ved flere anledninger senere har ønsket et nytt skjønn, uten at ord har blitt til handling, så langt. Fordi Jonsvatnet lå i tidligere Strinda kommune gjorde kommunesammenslåingen i 1964 det lettere å gjøre Jonsvatnet til drikkevatn for byen.

Under den tyske invasjonen i Norge i 1940 ble Jonsvatnet brukt som fremskutt tysk feltflyplass, og opptil 60 tyske fly brukte den improviserte basen. Da våren kom og isen smeltet var det minst tre fly igjen, et Heinkel He 111 og et Junkers Ju 88 bombefly og et Junkers Ju 52 transportfly.

Vraket av sistnevnte fly ble senere ødelagt av utbyggingen av en drikkevannsledning på 80-tallet. De andre to flyene ble etter flere års forberedelser hevet i 2004. Blant en av tilskuerne var Artur von Casimir som var med som flyger på et av flyene som sank i 1940.

Under letingen etter flyene ble det også funnet et tysk Arado Ar 196 rekognoseringsfly som styrtet senere under krigen. Dette flyet er imidlertid fredet som krigsgravplass, og ble ikke undersøkt videre.

På Jonsvatnet ligger Trondheim sjøflyplass, Jonsvatnet, som Trondheim kommune har ønsket å legge ned.

Data

 • Areal: 14,26 km²
 • Høyde: 148 moh.
 • Omkrets: 43,64 km
 • Største dyp: 100 m

Litteratur

 • Jon Jervan: Jonsvatnet den gang da. Årbok for Strinda historielag 2003, s. 75 - 84.
 • Knut L. Vik: Trondheim lufthavn Jonsvatnet 1935 - 1939. Årbok for Strinda historielag 2003, s. 85 - 107.
 • Merete Moe Henriksen: Langs forhistoriske vegfar i Strinda. Årbok for Strinda historielag 2003, s. 59 - 74.
 • Asbjørn G. Johansen: Mine krigsminner fra Jonsvannstraktene. Årbok for Strinda historielag 2002, s. 102 - 109.
 • Major Roar Glenne: Operasjon Jonsvannet i 1940 og 2004. Årbok for Strinda historielag 2005, s. 47 - 59.
 • Agnar Auran: Pelsdyroppdrett på Jonsvatnet og Strinda. Årbok for Strinda historielag 2005, s.78 - 94
 • Asbjørn G. Johansen: Meieribakken ved Jonsvatnet. Meieri, butikk og postkontor. Årbok for Strinda historielag 2006, s. 30 - 41.
 • Asbjørn G. Johansen: Røstadbakken, den gang da. Årbok for Strinda historielag 2007, s 35 - 51.
 • Asbjørn G. Johansen: Da Quisling besøkte Ny Jord ved Jonsvatnet. Årbok for Strinda historielag 2008, s. 121 - 128.
 • Asbjørn G. Johansen: Slaget om Stalingrad og ploghuset ved Kuset. Årbok for Strinda historielag 2009, s. 92 - 100.
 • Asbjørn G. Johansen: Langs Jonsvannsveien - navn og historie. Årbok for Strinda historielag 2010, s. 63 - 80.
 • Jonsvatnet rundt, en busstur med historisk tilknytning. Njardarholl. Årbok 2009. Nardo og Bratsberg Historielag

Se også

Eksterne lenker