WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Jostein Torleif Skjetne

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Jostein Torleif Skjetne
Jostein Torleif Skjetne (20.11.1908 i Trondheim - 17.01.2000 i Oslo) var sønn av verksmester Aksel Margido Skjetne (1883 i Trondheim-) og Andrea Oline Herje 1882 i Hitra-). Gift 2.12.1944 i Oslo med Anne-Lise Johannesen (2.12.1920 i Oslo- 18.10.2006), datter av lagersjef Ingolf Johannesen og Augusta Clemmesen.

Jostein Skjetne ble immatrikulert ved NTH i 1929, eksamen ved Maskinavdelingen 1933.

Rørleggerlærling hos C.M. Mathiesen & Co i Oslo 1934-36. Ingeniør hos rørlegger A.K. Evensen 1936. Ansatt ved Byarkitektens kontor i Oslo fra 1936-46.

Egen virks. som rådg. ing. i Trondheim fra 1946 (varme-, sanitær-,ventilasjons- og kjøleteknikk m. m.), fra 1960er hovedkont. flyttet til Oslo, men forts. medavd.kontor i Trondheim.

Timelærer samme fag Trondheim Ingeniørhøgskole 1948- 53.

Bodde i Ivar Aasens vei 10 i Oslo i 1986.


Kilde

  • Vi fra NTH. De neste ti kull 1920-1929. O. Delphin Amundsen. Dreyers forlag - Oslo 1950
  • Bjarne Bassøe. Ingeniørmatrikkelen 1955.
  • Trondheimsbasen 2015
  • Gravminner i Norge
  • NIFs medlemsfortegnelse 1986