WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Kåre Sand

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kåre Sand
Dødsannonse Kåre Sand. Adresseavisen 1.11.2013
Kåre Sand (født 29.04.1944 i Trondheim, død 29.10.2013 i Trondheim). Gift med Karen Sand, 3 barn (Kjetil, Kjersti og Kristoffer), og 4 barnebarn.

Begynte på Lademoen skole 27. august 1951. Klasseforstander i 7. klasse var Erling Wisth.

Spilte trompet i Lademoen skoles guttemusikkorps.

Begynte på Ringve videregående skole 26. august 1958.

Ble konfirmert i Lademoen kirke 10. mai 1959.

Kåre Sand ble immatrikulert ved NTH i 1965, eksamen ved Bygningsingeniøravdelingen 1969.

Kåre Sand ble ansatt i Kystverket i Kabelvåg i 1969 og utarbeidet forundersøkelser og prosjektering av fiskerihavner. Fra 1971 til 1989 var han ansatt hos Siv. ing. Ottar Kummeneje (i dag del av Rambøll), de fire første årene som avdelingsleder i Tromsø. Her hadde han ansvar for flere store prosjekter i Nord-Norge, blant annet havneutbygginger i Bodø og Harstad. Senere fikk han driftslederansvar for prosjekter i Trondheim, bl.a. ved fundamentering av hotellet Quality Panorama Hotel ved City Syd.

Fra 1989 til 1998 ledet han Trondheim kommunes geotekniske seksjon. Fra 1999 ble han ansatt i rådgivningsfirmaet SWECO i Trondheim, der flere store prosjekter ble ledet av Gunnar Sand, som storhotellet på Brattøra og rassikringsprosjekter mot leirskred ved Kvetabekken og i Nidelva ovenfor Gamle bybro.

Kåre Sand var aktiv i O-løpsmiljøet. Han var drivkraft blant i etableringen av Nidarøst i 1985 der han også var formann og senere æresmedlem. Fra 1998 var han talsmann og drivende kraft i Skogskarenes klubb i Trondheim. Han var hyttesjef ved foreningens skogskoie ved Store Dragstsjø.

Kåre Sand utga publikasjonen "Fra istid til Nidareid" i Norsk Geoteknisk Forening i 1997. En levende historisk beskrivelse av Trondheims tilblivelse under og etter isens tilbaketrekking. Forfatteren har med sitt inngående arbeid beskrevet den kvartærgeologiske utvikling ved studier av geologi, ras, dateringer og gamle opptegninger.

Kåre Sand ble bisatt fra Lademoen kapell 8. november 2013.

Kilde