WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Karl Gether Bomhoff

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Karl Bomhoff
Direktør Karl Gether Bomhoff (6. august 1842 i Larvik - 1925) var administrerende direktør for Trondhjems mekaniske Værksted. Han var sønn av av kjøbmand C. A. M. Bomhoff og hustru. Han bodde på Haugen - Håkon Jarls gate.

Efter at ha gjennemgaat fødebyens middel- og realskole blev han elev hos apoteker Teilman, Larvik, og tok farmaceutisk eksamen i 1863, fungerte derefter som farmaceut i Drammen og Trondhjem indtil 1868, indehadde derefter i 2 år stillingen som kemiker i en stor forretning i Dresden og foretok derefter en reise til Frankrike og Skotland.

I mai 1870 kom han tilbake til Trondhjem og anla en fabrik for jod- og kalisalte. Denne fabrik bestyrte han, til han i 1875 blev tilbudt og overtok stillingen som administrerende direktør for Trondhjems mekaniske Værksted. Denne stilling innehadde han til verkstedet i 1878 gikk over til et nytt aktieselskap. Han var også senere interesseret i og disponent for industrielle anlæg.

I 1884 blev han av Stortinget valgt til direktør ved Norges Bank og gjenvalgtes i 1890. Ved bankloven av 1892 oprettedes en chefspost inden direktionen (fast formand) og Bomhoff blev ansat i denne stilling. Bankens hovedsæte flyttede ved aarsskiftet 1896-97 fra Trondhjem til Kristiania, hvor Bomhoff siden bodde.

Bomhoff var medlem av Trondhjems formandskap 1883-86 og 1893-96 og stortingsmand for byen 1895-97. Han innehadde desuten en række andre tillidshverv mens han bodde her. I 1896 blev han ridder og i 1900 kommandør av 2den klasse av St. Olavs ordenen. Han var fra 1904 medlem av den norske avdeling av den Letterstedske forening, og var som repræsentant for Kristiania bankforening medlem av Kristiania Handelskammer

Han var medlem av bestyrelsen for Andrew Carnegies heltefond for Norge. I 1918 ble han av kongen beskikket som formand i Finansraadet, Han var også formand i repræsentantskapet for flere store industrielle anlæg.


Kilde

  • 1. Olav Henmo. Trondhjems mekaniske verksted 1843-1918
  • 2. Norsk biografisk leksikon, bind II side 75


Eksterne lenker