WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Katrinelyst

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Katrinelyst, Innherredsveien 102, var tjenestebolig for soknepresten og senere for den residerende kapellan i Lademoen menighet i en lang årrekke. I dag er det et døgnsenter for barn og ungdom, Catharinasenteret. Den som tar en tur inn fra gangveien langs Innherredsveien vil se at eiendommen er en gammel gård. Fremdeles står stabburet og drengestuen i tillegg til hovedhuset. Uthuset ble revet for en del år siden.

Katrinelyst var opprinnelig en lystgård som ble utskilt fra Rønningen gård i 1810 og kjøpt av kjøpmann Otto Beyer. Han solgte til kjøpmann Peder Smidt i 1819 og gården hadde senere mange eiere. I 1847 ble gården kjøpt av Nils Amoldus Carlsen som da var visepastor i Strinda. Etter ham ble det enda flere eierskifter. I folketellingen for 1865 finner vi Jon Nilsen Moe med kone, pleiesønn og flere losjerende på gården. I 1880-årene anla repslager J. C. F. Düwel Reperbanen på Lademoen. (se kartlinken nederst).Den gikk fra Thomas von Westens gate til Thomas Hirschs gate. Reperbanen gikk godt fordi Düwel begynte å flette ståltråd inn i repene. Dette var en forløper for wiren eller ståltauet og ble starten på den store fabrikken 'Staaltaugen'.

Katrinelyst ble i 1908 kjøpt av Trondheim kommune. Det meste av jordveien ble sammen med arealer fra gårdene Engstykket og Gardemoen utlagt til kirkegård for Lademoen. Selve gården bestod i 1908 av 31 mål og der lå også reperbanen. Gårdsbygningene ble snart gjort til prestegård for Lademoen menighet som ble opprettet i 1908. Der bodde så sogneprestene inntil det ble bygget ny prestegård i Innherredsveien 100. Paul Sæbø ble den første sognepresten som bodde der. Katrinelyst ble så kapellanbolig for en lang rekke av dem som ble residerende kapellaner i Lademoen.


Kathrinelyst i Innherredsvegen 102.

Her ser vi Kathrinelyst i september 2008. I dag har Catharinasenteret tilhold her - et krisesenter for mistilpassede barn og unge i alderen 12-18 år.
Foto: Jan Habberstad

Se også

Kilde

  • Per Øverland (red.) Historieglimt fra Lade og Lademoen. Første samling

Eksterne lenker