WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kirken og det religøse liv

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Prost Tycho Castberg fratrådte i 1942. Etter krigen ble pastor Ole Winsnes konstituert som ny sokneprest. Biskop Arne Fjellbu hadde nettopp tiltrådt.

I Bratsberg sokn var befolkningsveksten beskjeden. I Lade (Strinda) og Byåsen sokn var befolkningsøkningen meget stor. Lade og Ranheim kapelldistrikter ble i 1960 utskilt som Lade prestegjeld. Lade sokn omfattet hele området øst for Nidelva bortsett fra Bratsberg. Ved kgl. res av 4.7.1958 ble navnet Lade sokn endret til Strinda sokn.

Inntil 1955 ble konfirmasjonen holdt i slutten av juni, men fra 1956 ble konfirmasjonsdagen 2. søndag i mai, med unntak av Bratsberg.

Byåsen menighetsblad kom i 1957. Samme høst fulgte Kirken i strøket. I 1959 fikk Ranheim og Lade felles menighetsblad Din kirke. Men allerede året etter fikk de hvert sitt blad. Lade fikk Min menighet og Ranheim beholdt navnet Din kirke. Fra 1959 ble det opprinnelige Strinda menighetsblad organ for Strinda og Bratsberg sokn.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 4. bind. Og bygda ble by.

Interne lenker