WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kjøpmannsgata

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Nidaros 1893
Kart over Nidaros. Henrik Mathiesen 1893

Kjøpmannsgata, fra Bispegata nordover til Fjordgata, navnsatt 1681 ved kongens approbasjon av Cicignonns byplan.

Kjøpmannsgata ligger i den eldste delen av Trondheim. den ble anlagt i en bredde på 60 alen (40 meter). Gaten fikk to paralelle løp, adskilt av den bratte elveskråningen, en høyereliggende gate hvor bygårdene ligger (gatenummer er partall), og en lavereliggende gate (gatenummer er oddetall) der bryggene er plassert. Skråningen ble tilsådd med gress i 1886.

Kjøpmannsgata var på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet byens fremste gate, hor de betydeligste kjøpmennene bodde.

Fra omkring 1710 ble Kjøpmannsgata også kalt Søgaden, dette fordi adkomsten til kai med skip fra fjorden var her.

Kilde

  • Trondheim byarkiv