WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kjøpmannsgata 41

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjøpmannsgata 45-43-41-39-37 før Bilhuset ble bygd. Foto ca 1895
Kjøpmannsgata 39-45. Foto Jan Habberstad 2014
Kjøpmannsgatas brygger Foto: Jan Habberstad 2014

Kjøpmannsgata 41, Bilhuset

1708 eide Anders Jacobsen eiendommen. I 1777 tilhørte den grosserer Hermann Höe, og i 1830 kjøpmann Jørgen Bernhoft Lysholm. 15/8 1865 overgikk eiendommen til handelshuset Jørgen B. Lysholm. 29/5 1912 overdro Jørgen B. Lysholm i likvidasjon eindommen til A/S Jørgen B. Lysholm. 7/7 1916 ble bryggen solgt til N. Westin for kr. 38.000, og 1/7 1917 til Chr. Christiansen for kr. 65.000, men samme dag ble skjøtet overlatt til Martin Johansen for 80.000. 2/1 1920 kjøpte A. B. Celius bryggen for kr. 102.000. 5/ 9 1922 ble det holdt auksjon over eiendommen. 11/3 1924 fikk Den norske Handelsbank skjøte på eiendommen for kr. 50.500. 30/1 1936 solgte Handelsbanken i likvidasjon eiendommen til Norges Bank for kr. 6.000, og 30/ 7 samme år ble eiendommen overdratt til kjøpmann Herman Abrahamsen for kr. 7.000. Alfr. Nordbotten - engros holdt til her før krigen.24/2 1942 ble eiendommen beslaglagt som jødisk eiendom av de tyske myndigheter. 9/8 1945 kjøpte Olaf Hammervold bryggen for kr. 28.000.

29/10 1958 ble eiendommen slått sammen med matr.nr. 43 og 45 til ett matr.nr., nemlig 41, etter at det var dannet et interessentskap bestående av disponent Ola Brun, kjøpmann Hammervold m. fl. for å reise Bilhuset, et garasje- og servicebygg i 4 etasjer på tomten som utgjorde 1500 kvm. De gamle bryggene, også Kjøpmannsgata 39, ble revet, og Bilhuset ble innviet i juni 1960. Til eiendommen hører også 126 kvm. av Dronningens gates allmenning, (Hagerupallmenningen) , som er bygslet hos Kommunen, og som rommer bensinstasjon.

Flere leietakere har hatt tilhold i bygget, blant andre Beslagco. I 1978 er det Esso som driver bensinstasjonen. Ola Brun senior var fra 1933 den første Citroënforhandler i Trondheim. Bilhuset driver også et såkalt Botell i Kjøpmannsgata 34.

Brygga er brunmalt i 2014. Blant leietakerne er Havsport.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Byantikvarens antikvariske registrering

Eksterne lenker