WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Klubselskabet Harmonien

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Organist Tellefsens gård i Dronningens gate 48
Møllmanngården-Harmonien på Torvet.
Plakat på Backhes hus. Foto: Jan Habberstad 2013

Klubselskapet Harmonien ble stiftet 1. februar 1813. Klubben er en herreklubb som opprinnelig hadde som formål å fremme enighet og vennskap, og medlemmene skulle komme sammen til anstendig fornøyelse. Klubblivet begynte klokken 15.00 og sluttet klokken 23.00. Selskapet ble ledet av en direksjon bestående av 7 direktører. Den første ordfører var oberst, senere generalløytnant Johannes Sejersted.

Harmonien hadde fra stiftelsen og til 1821 tilhold i Tellefsengården i Dronningens gate, eid av organist Johan Chr. Tellefsen, som også var Harmoniens første klubbvert. Sommermøtene ble holdt på Voldsminde. Senere overtok hans mor, madame Lund denne stillingen. Fra 1921 leide klubbselskpet lokaler hos riksgreve Carl von Schmettows palé på Torvet i bygnigen Harmonien. Paleet ble kjøpt av selskapet i 1825 og dannet fram til 2. verdenskrig ramme om viksomheten. Etter at paleet Harmonien var ødelagt av brann 27. januar 1942, ble Huitfeldtgården av daværende naziztiske ledelse overdratt til Klubselskabet Harmonien, men handelen ble omgjort i 1945.

Bachkes hus. Foto: Jan Habberstad 2013

Fra 1945-46 leide klubbselskapet lokaler hos Trondhjems Handelsforening i Handelsstandens Hus, fra 1946-1949 i Phoenix hotel. I 1948 kjøpte selskapet Lille Stiftsgården- Lille Harmonien i Prinsens gate, men gården brant 1.12.1967, og klubben leide lokaler hos Trondhjem Handelstands Forening. Fra 1968 holdt selskapet til i leide lokaler i Hans Hagerups gate 8, til man i 1970 kjøpte Bachkes hus i Sverres gate 4.

Antall medlemmer har variert fra 111 medlemmer ved starten, i 2007 375 medlemmer, i 2013 350 medlemmer. Medlemmen teller svært mange av Trondheims best situerte og inflytelsesrike innbyggere, alle menn.

Thorvald Daniel Thams født 12.7.1835 i Drammen, død 14.12.1883 var klubbvært i Harmonien .

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963
  • 2. Adresseavisen 19. oktober 2013

Klubbens medlemmer 1813

Klubbens medlemmer 2013

Kjell Dagfinn Adserø , konserndirektør Peter Ahnfelt , lege Knut Almaas , førstebyfogd John F. Amdahl, økonomisjef Kjell Einar Amdahl, sjefredaktør Marcus Amdahl, advokat Tore Amundsen, lege Kjeld A. Andersen, direktør Morten Kr. Andersen, advokat Roar Stein Andersen, , forskningsdirektør Terje Andersen, global partner PWC Bjørn Anderssen, disponent Frithjof Anderssen , adm.dir. Per Frithjof Anderssen, disponent Truls Suul Andersskog, lege Knut Andresen , domprost Petter B Arnstad, banksjef Roar Langfeldt Arnstad, , disponent Odd Gunnar Arntzen, , direktør Roar Arntzen, adm.dir. Svein Asphaug, regionsjef Øivind Asphaug, distriktssjef Svein Jarle Aune, adm.dir.John Oluf Aursand, adm.dir. Asbjørn Austvik , direktør Christian M Bachke, adm.dir. Fredrik Bachke, skipsreder Henry Barkey , geolog, berging. Arne H Bartnes, adm.dir.Erik Bartnes, siviløkonom Abdul Choudry Basit, daglig leder Knut Bekkevahr, oberstløytnant Birger Chr. Berg, assurandør Carl Erik Berg, lege Klaus Berg, , pensjonist Knut Olav Berg, statsaut. revisor Nils Berg, aksjemegler Nils Olaf Berg, , direktør Olav Berg, disponent Knut Bergersen, arkitekt Per Christian Berntsen, direktør Anders Binde, , direktør John Binde, adm.dir. Petter Binde, siviløkonom Michael Birkeland, siviløkonom Leif Inge Bjerkan, advokat Aage Bjertnæs, lege Thomas F Borgen, adm.dir. Terje Botten, banksjef Jan Brante, adm.dir. Bjørn M. P Brauti, advokat Eirik Bredesen, direktør Erling Brekke, disponent Trond Bernhard Brekke, adm.dir. Christian Brodtkorb,lege Fridthjov Brun, bokhandler Ola Brun, disponent Jan Chr. Brøgger, professor Kjell-Håvard Bråten, arkitet Kjell Buer, lagmann Tor Bø, daglig leder Rolf Børresen, sjefsingeniør Tor Einar Christiansen, disponent Asbjørn Falck Dahl, tanntekniker Eirik Olavsønn Dahl, kjøpmann Tor Marius Dahl, direktør Terje Roll Danielsen, adm.dir. Harald Diesen, lagdommer Marcus Digre, professor Ragnar Dogger, cand.jur. Kjell Dybdahl, agent Håkon Dyrkoren, disponent Håkon Døvre, adm.dir. Knut Efskin, adm.dir. Knut J.Eggan, direktør Bent Richard Eidem, banksjef Ole Erichsen, konditormester Knut Harald Eriksen, statsaut. revisor Ola Eriksen, regionsjef Hans Christian Evensen, banksjef Håkon Fagerhaug, direktør Torbjørn Falkanger, direktør Vilhjalmur Finsen, overlege Stig Fische, disponent Bjarne Fiskum, professor Inge Five, , adm.dir. Arne E., Fjedseth, salgsleder Jan Eilert Fjeldseth, ingeniør Harald Fjeldstad, siviløkonom Ketil Fjerdingen, statsaut. revisor Knut Fordal, disponent Per Kr. Forseth, statsaut. revisor Kjell Fossli, markedsdirektør Erik Arvid Franck, direktør Erik Frederiksen, adm.dir. Torbjørn Aksel Fredriksen, overlege Ole Erik Fremo, avd.leder John Gaustad, disponent Kaare M. Gisvold, adm.dir. Kaare Gisvoll, banksjef Geir Giæver, daglig leder Lars Gjedebo, disponent Hasle Gjerde, daglig leder Rolf Grankvist, seniorforsker Petter Grendahl, adm.dir. Viktor Grener, avdelingssjef Joar Grimsbu, advokat Lars Graadahl, adm.dir.Lars Axel Guldahl, arkitekt Emil Gätzschmann, , buntmaker Kjell Hagan, adm.dir.Einar Øxnevad Hagen, adm.dir. Erik Hagen, adm.dir.Terje Martin Halmø, dr. ingeniør Størk Halstein Halstensen, redaktør Arne Halaas, , professor Ole-Erik Hansen, adm.dir. Per Hansen, statsaut. revisor Hans Kristian Harstad, overlege Jean Hartmann, direktør Frode Hassel, adm.dir.Erling Haug, adm.dir. Svein-Erik Haug, disponent Finn Haugan, adm.dir. Erik Haugane, cand.real/geolog Rolf Iver Haukdal , viseadm.dir. Jørgen J. Havig, skipsmegler Egil Hefte, daglig leder Ole Hegle, direktør Gunnar Heglund, adm.dir. Jan-Gunnar Heglund, adm.dir. Lorentz. O. Hegstad, disponent Roy Scott Heiersted, avdelingsleder Haakon Helgesen, siviløkonom Johan Christian Helgesen, adm.dir. Magnus Helgesen, konditormester Ørvar Helgesen, konditormester Per Arne Helland, sivilingeniør Knut Arnesøn Herstad, adm.dir. Roar Hildonen, restauratør Paul Hjelm-Hansen, sorenskriver Paul Emil Hjelm-Hansen, siviløkonom Bror-Eric Hjulstad, tannlege Øyvind Hoel, byfogd Jens Otto Hoff, kjøpmann Reidar Hoff, disponent Frode Hofstad, adm.dir. Arild Huitfeldt, brukseier Kjell H. Husby, direktør Roar Conrad Hyll, disponent Per Høiem, kunsthandler Arvid Bjørn Høvik, adm.dir. Ralph Høybakk, sivilingeniør Ingolv Høyland, adm.dir. Dag Olav Haarstad, advokat Mads Iversen, advokat Olaf Jakhelln, lagdommer Otto Jebens, høyesterettsadvokat Bjarne Jensen, adm.dir. Anton Jenssen, fabrikkeier Anton Jr.Jenssen,adm.dir. Paal Haug Jenssen, avd.sjef Børge Johannesen, tannlege Finn Olav Johannessen, disponent Jan Johannessen, adm.dir. Hans Jørgen Johansen, pølsemakermester Helge Johansen, direktør Arnfinn Johnsen, direktør James Ragnar Johnsen, lege Roger Kahn, lege Francis Kjeldsberg, grosserer Gunnar Kjeldsberg, kjøpmann Harald Kjelstad, adm.dir. Christian Kjølaas, banksjef Hans Hennoch Klein, kjøpmann Herberth Klein, selvstendig næringsdrivende Jan David Klein, disponent Per W. H. Klippgen, disponent Terje O. Klüver, disponent Ragnvald CKnudsen, bokhandler Per Axel Koch, adm.dir. Endre Kolbjørnsen, advokat Birger Koren, optikus Leif Arnesen Koren, optiker Bjørn Krogstad, aksjemegler Leif Krogstad, disponent Conrad Henrik Krohn, direktør Ingebrigt Kulset, adm.dir. Finn T. Kvan, adm.dir. John Langø, adm.dir. Egil Bauck Larssen, skulptør Per J. Larssen, direktør Eilert W. Lehmann, adm.dir. Sverre Lie, høyskolelektor Agnar Anskar Lindbak, disponent Tore Lindbak, adm.dir. Frode Lund, adm.dir.Harald Johan Lydersen, statsaut. revisor Birger Lykke, salgssjef Trond Lykke, kjøpmann Ragnar Lyng, adm.dir. Jarle Lysklett, adm.dir. Jarle Malvik, direktør Baard Iver Marstrand, direktør Trygve Baard Marstrand, adm.dir. Arne Julius Maske, direktør Julius Maske, bokbindermester Marius Maske, daglig leder Ragnvald Maske, ingeniør Per Ivar Maudal, adm.dir. Ove Mauseth, lege Finn Meland, direktør Lars Meland, arkitekt Herbert Mendelsohn, siviløkonom Erik Midelfart, lege Johannes Minsaas, sjefskonsulent Hans Petter Mittet, ,daglig leder Berent Andreas Moe, professor/arkitekt Peter Johan Moe, professor/overlege Asbjørn Myklebust, sivilingeniør Frants G. Mørch, sivilingeniør Tore Mørch, rådg. ingeniør Ivar Måge, sjefsingeniør Nils Kristian Nakstad, adm.dir. Thorvald A. Nakstad, siviløkonom Eilif Natrud, overlege Christian F. Ness, adm.dir. Willy Nesset, direktør Harald Nissen, soussjef Inge Johan Nordby, grosserer Lars H. Nordby, overgeofysiker Arthur Nordmark, overingeniør Terje Norum, disponent Dag Wilhelm Nylander, statsaut. eiendomsmegler Per Nylander, statsaut.eiendomsmegler Per Ø. Nylander, statsaut. eiendomsmegler Allan Christer Nylen, ingeniør Jan Olav Nystrøm, adm.dir. Kjell Okkenhaug, disponent Albert E. Olsen, direktør Albert Emil Olsen Jr. , marketingsjef Thor Olav Olsen, adm.dir. Olav-Torgeir Onsager, professor Jan-Lauritz Opstad, museumsdirektør Jens Ottersen, sivilingeniør Nils Christian Ottesen, arkitekt Otto Ottesen, tannlege Erik Owe, banksjef Niels Parelius, disponent Jan Henrik Parow, tannlege Jan Pedersen, konsernbanksjef Torkel Ranum, adm.dir. Lars Rasmussen, Ing,/driftsøk. Trygve Reimers, kjøpmann Torkild R. Reinertsen, dr. ingeniør Trond R. Reinertsen, konsernsjef colonialmajor Odd Reitan, Olav Rian, direktør Kjell William Riibe, disponent Morten Reidar Ringard, adm.dir. Ingulf M.Rishaug, direktør Steinar Robertsen, banksjef Kaare Rohde, adm.dir. Rolf Håkon Rokseth, professor Helge Ryvarden, professor/arkitekt Per Kristian Røed, øyelege Rolf Rønning, viseadm.dir. Ole Jacob Raad, siviløkonom Stein Olav Samstad, overlege, dr. med.Sven Kåre R. Samuelsen, direktør Per Sandbakken , lege Erik Gordon Sandeman, konsulent Axel Sanderud, lege Bernhard J. Sandvik, siviløkonom Arild Benjamin Schei, økonomidirektør Jacob Schei, statsaut. revisor Per M. Schjetne, politiinspektør Tor Cecil Schjetne, adm.dir. Albrecht Aars Selmer, sivilingeniør Christen Mikal Setsaas, advokat Harald Setsaas, adm.dir. Michael Setsaas, overlege Peter Setsaas, sivilingeniør Atle Silfvenius, salgsdirektør Berndt O. Siljemark, banksjef Svein Sivertsen, viseadm. dir. Klaus Arne Sjøhaug, daglig leder Ottar Magne Sjaastad, overlege/professor Svein O.Skaldebø, regiondirektør Per M. Skarsbakk, banksjef Alf Skevig, avdelingsleder Herbjørn Skjervold, partner Per H. Cappelen Smith, sivilingeniør Øyvind Smukkestad, byrettsjustitiarius Øystein Snekvik, direktør Ove Snuruås, rådmann Birger Solberg, adm.dir. Erik Solberg, adm.dir. Terje Solheim, tannlege Ivar Sollie, ad.dir. Bjarne Spilsberg, sivilingeniør Eyvind Stav, advokat Odd Steinsbø, adm.dir. Sten Stensrud, Jr., bedriftsøkonom Sten Stensrud , direktør Tor Einar Stigum, direktør Tore Stokkan, restauratør Jan Gunnar Storli, avd.dir. Kjell Storrø, statsaut. revisor Arne Strand, adm.dir. Johan P. Strøm, skipsreder Robert Strøm, direktør Rolf Erling Strøm, avdelingssjef Hallvard Strømme, daglig leder Dag Roe Strømmen, adm.dir. Svein Stubban, ing./disponent Terje Svendsen, finansdirektør Tore Svendsen, tannlege Hedley Swendgaard, kjøpmann John Syrstad, adm.dir. Karstein P.Søreng, viseadm.dir. Bjørn Matzow Sørensen, sivilingeniør Christian Sørensen, disponent Oddvar Sørtømme, banksjef Tord Tangvik, flykaptein Agnar Tegnander, styreformann Jo Stein Temre, direktør Tor Albert Thommesen, lege Jan Vincent Thue, professor Bjørn Thunold, tannlege Stein Knut Tonning, advokat Tor Torkildsen, forfatter Kåre I. Torp, adm.dir. Hans Olav Torsen, adm.dir. Svein Jon Tryggestad, adm.dir. Lars Bjarne Tvete, adm.dir. Jon Tyldum, adm.dir. Eirik Tønne, kjøpmann Terje Tønnesen, disponent Kåre Tønseth, tannlege Rolf Tørring, senior manager Inge Morten Ustad, adm.dir. Odd Valmot, redaktør Erling Vik, direktør Torbjørn Vik, , konsernbanksjef Johan Vinje, disponent Jon Einar Værnes, adm.dir. Helge L. Waldum, professor/sek. overlege Terje Wessel-Aas, lege Robert Westad, direktør Fred Kr. Westerlund, disponent Helge Westerlund, disponent Jan Ingvar Wibe, rådgiver Christian Wiig, advokat Thorvald Wiig, høyesterettsadvokat Birger Aasmund Wist, adm.dir. Bjarne Wist, direktør Hans Petter Wist, viseadm.dir. John Wold, disponent Tor Arne Wæraas, adm.dir. Leif Ødegaard, sivilingeniør Arne Ivar Østensen, lege Bernt Einar Østensen, , lege Svein Erik Østerlie, direktør Harald Øye, distriktsjef Leif Olav Aaker, direktør Fritjof M. Åldstedt, sjefredaktør Sverre Aam, adm.dir. Jon Aas, adm.dir. Jon Aasen, ingeniør Lars Eirik Aasen.